×

ผบช.น. ประกาศห้ามชุมนุมในรัศมีไม่เกิน 50 เมตรรอบทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 12-26 ตุลาคม

โดย THE STANDARD TEAM
11.10.2023
  • LOADING...
แผนที่พื้นที่ห้ามชุมนุม

วันนี้ (11 ตุลาคม) พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) ได้ลงนามคำสั่ง บช.น. ที่ 416/2566 เรื่อง ประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตรรอบทำเนียบรัฐบาล ตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ 412/2566 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566 กำหนดพื้นที่ห้ามชุมนุมรอบทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 11 ตุลาคม เวลา 00.00 น. นั้น

 

เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาทำกิจกรรมและพักค้างแรมที่บริเวณเกาะกลางถนนคู่ขนานติดกับทำเนียบรัฐบาลยังมิได้มีการเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณดังกล่าว ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนนและกีดขวางทางเข้าออกทำเนียบรัฐบาล

 

ทั้งนี้ ในวันที่ 17 ตุลาคม และวันที่ 24 ตุลาคม กำหนดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งอาจจะมีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก อันจะส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์แห่งการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบร้อยของประชาชน

 

รวมถึงเพื่อให้การบริหารการจัดการชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 424/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

 

จึงขยายประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตรรอบทำเนียบรัฐบาลออกไปอีก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 26 ตุลาคม เวลา 00.00 น.

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising