×

‘แบงก์ชาติ’ ส่งทีมสอบ SAM หลังพบความผิดปกติการขายลูกหนี้ NPL ลั่นพร้อมดำเนินการเอาผิดจนถึงที่สุด

โดย THE STANDARD TEAM
17.12.2020
  • LOADING...
‘แบงก์ชาติ’ ส่งทีมสอบทุจริตใน SAM หลังพบความผิดปกติการขายลูกหนี้ NPL ลั่นพร้อมดำเนินการเอาผิดจนถึงที่สุด

แบงก์ชาติส่งทีมเข้าตรวจสอบการทำงานของบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท หรือ SAM หลังพบความผิดปกติในการขายลูกหนี้ NPL ย้ำติดตามดูแลใกล้ชิด พร้อมดำเนินการกับผู้กระทำผิดจนถึงที่สุด 

 

รณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฟื้นฟูฯ) เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพบธุรกรรมที่ผิดปกติของการบริหารงานของ SAM นั้น

 

กองทุนฟื้นฟูฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นได้รับรายงานจากคณะกรรมการของ SAM ในเรื่องการพบธุรกรรมที่ผิดปกติของ SAM เกี่ยวกับการปรับปรุงสินทรัพย์รอการขายและการขายลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) รวมทั้งการดำเนินการของ SAM เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อบริษัท และให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

 

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องธรรมาภิบาลที่เป็นหลักสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน จึงส่งผู้เชี่ยวชาญที่แต่ละคนมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเกินกว่า 30 ปี จำนวน 4 คน เข้าเป็นอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยการตรวจสอบมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน หากพบเหตุกระทำความผิดจะดำเนินการให้ถึงที่สุด 

 

นอกจากนี้ เพื่อให้ SAM ดำเนินธุรกิจเป็นไปตามพันธกิจคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จึงเพิ่มกรรมการของ SAM อีก 1 คน และให้เร่งรัดกระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการคนใหม่

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จะติดตามและดูแลการจัดการในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และพร้อมสนับสนุน SAM ต่อการทำหน้าที่เป็นกลไกของภาครัฐในการบริหารจัดการ NPL รวมทั้งแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนตามโครงการคลินิกแก้หนี้ได้อย่างต่อเนื่อง

 

กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจาก กฤษฎา เสกตระกูล ประธานกรรมการ SAM ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมาว่า จากการที่คณะกรรมการบริษัทได้พบความผิดปกติของธุรกรรมด้านการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย (NPA) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าวไว้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานความคืบหน้า และคาดว่าการสอบสวนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2563 

 

นอกจากนี้ เนื่องจากได้มีการพบประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากบุคคลภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในฐานะผู้ถือหุ้นของ SAM ที่ส่งผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบร่วมเป็นกรรมการด้วย โดยการตรวจสอบมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน

 

ทั้งนี้ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่ว่างลง เนื่องจากการยุติสัญญาจ้างของกรรมการผู้จัดการคนเดิมนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ SAM มีมติแต่งตั้ง ปนุท ณ เชียงใหม่ กรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการไปก่อน และดำเนินการสรรหากรรมการผู้จัดการคนใหม่ตามขั้นตอนต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising