×

เริ่มวันนี้! ปิดธนาคารทุกสาขาในห้างสรรพสินค้าของ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม เพื่อตอบรับมาตรการยกระดับป้องกันโรคโควิด

20.07.2021
  • LOADING...
ธนาคาร

ตามที่เมื่อวานมีประกาศ มาตรการล็อกดาวน์ควบคุมโควิด (https://thestandard.co/increasing-3-red-zones-for-coronavirus-measure/)  เพิ่มเติมจากราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ไปแล้วนั้น 

 

ทางสมาคมธนาคารไทยก็ออกนโยบายรัฐที่ตอบรับมาตรการดังกล่าว โดยกำหนดให้ปิดบริการของธนาคารสาขาชั่วคราวทุกสาขาที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าของ 13 จังหวัดสีแดงเข้มซึ่งเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยเริ่มปิดวันนี้ (20 กรกฎาคม) เป็นวันแรก 

 

และ 13 จังหวัดสีแดงเข้มที่มีการปิดธนาคารทุกสาขาในห้างสรรพสินค้า ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และเพิ่มเติมอีก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ส่วนธนาคารสาขานอกพื้นที่ควบคุม อนุญาตให้เปิดบริการปกติ แต่ไม่เกินเวลา 17.00 น. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และตอบรับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดของรัฐบาลอย่างเข้มข้นนั่นเอง

 

ส่วนสาขาทั่วไปที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า เช่น สาขาทั่วไปที่เป็น Stand Alone สามารถเปิดให้บริการได้ 5 วัน หรือ 7 วันทำการ ขึ้นอยู่กับการพิจารณานโยบายของแต่ละธนาคาร แต่เปิดได้ไม่เกินเวลา 15.30 น. ส่วนสาขาใน 3 จังหวัดภาคใต้ที่เป็นจังหวัดสีแดงเข้มอย่างปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ธนาคารสาขา Stand Alone เปิดได้ไม่เกินเวลา 15.00 น. 

 

คำแนะนำสำหรับประชาชนในพื้นที่ 13 จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่สีแดงเข้มที่ต้องการใช้บริการธนาคาร สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทาง Mobile Banking, การชำระเงินด้วย QR Code เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ลดการเดินทาง และลดการเสี่ยงสัมผัสเชื้อโรคนอกบ้าน   

 

อ่านต่อ ‘มาตรการล็อกดาวน์ควบคุมโควิด’

 

อ้างอิง: สมาคมธนาคารไทย 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising