Menu

Banglamphu Kids ไกด์เด็กบางลำพู

โดย
13.01.2018

คุณคิดว่ากิจกรรมยามว่างของเด็กสมัยนี้คืออะไร อาจไม่พ้นเล่นเกมหรือดูทีวีเกือบทั้งวัน แต่เด็กๆ ในชุมชนบางลำพูมีหน้าที่เป็นไกด์ พวกเขาใช้เวลาว่างหาความรู้และของดีในชุมชนตัวเอง และจัด Walking Tour พานักท่องเที่ยวเข้าไปเดินรู้จักกับชุมชนของพวกเขา ซึ่งหารายได้เข้าชุมชนไม่น้อยและยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้พวกเขารักและหวงแหนชุมชนตัวเองด้วย


READ MORE