×

กทม. เตรียมรับมือโควิด เพิ่มเตียง-ศูนย์พักคอย ตรวจ ATK ให้นักเรียน 100% หลังหยุดยาว ขยายเวลาศูนย์บริการชุมชนวันเสาร์

โดย THE STANDARD TEAM
21.07.2022
  • LOADING...
วิศณุ ทรัพย์สมพล

วันนี้ (21 กรกฎาคม) ที่ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ครั้งที่ 7/2565 โดยมีคณะผู้บริหาร กทม. ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการเขต เข้าร่วม

 

ซึ่งในที่ประชุม สำนักการแพทย์ และสำนักอนามัย ได้ทำรายงานสถานการณ์โควิดในพื้นที่กรุงเทพฯ รายงานระบุว่า วันนี้มียอดผู้ป่วย 1,746 ราย เสียชีวิต 11 ราย สถานการณ์เตียงในพื้นที่กรุงเทพฯ ของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดสำนักการแพทย์ และโรงพยาบาลเอกชน มีเตียงทั้งหมด 5,763 เตียง ครองเตียง 2,737 เตียง คิดเป็นร้อยละ 47.49 โดยมีอัตราการครองเตียงสำนักการแพทย์ จำนวน 1,090 เตียง แบ่งเป็นโรงพยาบาลหลัก 390 เตียง และโรงพยาบาลสนาม 700 เตียง 

 

โดย กทม. มีแผนการขยายศักยภาพเตียง แบ่งเป็น 2 ระยะ 

ระยะที่ 1 การเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลสนาม โดยเปิดให้บริการโรงพยาบาลเอราวัณ 1 จำนวน 100 เตียง, โรงพยาบาลเอราวัณ 2 เพิ่มเตียงจำนวน 200 เตียง และโรงพยาบาลเอราวัณ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเตียงจำนวน 142 เตียง 

 

ระยะที่ 2 การเปิดศูนย์พักคอย ที่สามารถเปิดให้บริการโดยต้องมีการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์ 4 แห่ง จำนวน 316 เตียง คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ รวมเตียงที่สามารถเพิ่มศักยภาพได้ทั้งหมด 758 เตียง

 

ขณะที่สำนักการศึกษาได้รายงานข้อมูลการติดเชื้อโควิดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. 431 โรงเรียน ข้อมูลระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 19 กรกฎาคม 2565 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 253,515 คน มีนักเรียนที่ติดเชื้อสะสมจำนวน 2,671 คน เฉลี่ยติดเชื้อวันละ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด แบ่งเป็น 

 

ระดับอนุบาล ทั้งหมด 36,854 คน ติดเชื้อ 187 คน คิดเป็นร้อยละ 0.51 

ระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 176,496 คน ติดเชื้อ 1,949 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งหมด 35,706 คน ติดเชื้อ 465 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งหมด 4,459 คน ติดเชื้อ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 1.57 

 

จากการสำรวจนักเรียนที่ติดเชื้อโควิดจำนวน 998 คน ข้อมูลระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2565 พบว่าสถานที่รับเชื้อโควิด ได้แก่ บ้านหรือครอบครัว 656 คน, โรงเรียน 144 คน และสถานที่อื่นๆ 198 คน 

 

โดยโรงเรียนในสังกัด กทม. ได้ดำเนินการตรวจ ATK 100% หลังวันหยุดยาว เพื่อคัดกรองนักเรียนและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด และทุกโรงเรียนได้ดำเนินการมาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิดในสถานศึกษา 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้มข้น

 

วิศณุยังได้กล่าวเน้นย้ำว่า ให้ทุกสำนักงานเขตเชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม 608 เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ป้องกันการติดเชื้อ และลดความรุนแรงจากการป่วยหนักหรือเสียชีวิต ซึ่งสามารถรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง, สถานีกลางบางซื่อ, โรงพยาบาลที่ไปรับบริการหรือมีประวัติการรักษา, โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง, โรงพยาบาลสังกัดอื่นๆ 8 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง 

 

สำหรับกลุ่ม 608 จะมีหน่วยบริการเชิงรุกในชุมชน และให้บริการฉีดถึงบ้านสำหรับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการด้วย นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง ยังได้ขยายเวลาการให้บริการเพิ่มในวันเสาร์ สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถเข้ารับบริการในวันและเวลาราชการตามปกติได้ โดยในช่วงเช้า เวลา 08.00-12.00 น. เปิดให้บริการตรวจรักษาโควิด แบบเจอ-แจก-จบ และในช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแบบ Walk-in เพิ่มจากวันศุกร์

 

อย่างไรก็ตาม ยังได้กำชับให้สำนักงานเขตเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมขังและรอการระบายในหลายพื้นที่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการเดินทาง โดยให้ทั้งในส่วนสำนักงานเขต สำนักเทศกิจ และกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง อำนวยความสะดวกและจัดรถช่วยเหลือประชาชน ไม่ใช่แค่เขตตนเอง แต่ให้ช่วยเหลือเขตใกล้เคียงด้วย พร้อมทั้งเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิทยุสื่อสารให้พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising