×

เครือบางกอกโพสต์ เตรียมขายโรงพิมพ์บางนา และ สนง.ที่คลองเตย คาดได้เงิน 1.6 พันล้าน มาช่วยพยุงธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่ซบเซา

16.12.2019
  • LOADING...

การเสพสื่อที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ส่งผลให้ธุรกิจสื่อต้องปรับตัว หากจะถามว่ากลุ่มไหนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คงหนีไม่พ้น ‘กลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์’ มูลค่าเม็ดเงินโฆษณาลดลงตลอดหลายปีที่ผ่านมา อ้างอิงข้อมูลจากนีลเส็นในขณะที่เงินโฆษณาในช่วง 11 เดือนปี 2019 มีมูลค่า 113,409 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3% แต่สื่อสิ่งพิมพ์กลับลดลง 23% มากที่สุดในทุกกลุ่ม เม็ดเงินโฆษณาอยู่ที่ 5,218 ล้านบาท 

 

จุดนี้เองทำให้ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์จำต้องประคับประคองตัว อย่างเช่น บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสื่อหลายหัวอยู่ในเครือทั้งหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นฉบับเดียวที่ตีพิมพ์อยู่ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ซึ่งผันตัวไปอยู่ในโลกออกไลน์ รวมไปถึงนิตยสารฉบับต่างๆ เช่น Elle, Science Illustrated, Forbes Thailand, และ Cleo

 

ที่ผ่านมาประสบภาวะขาดสภาพคล่อง เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานติดต่อกันหลายปี โดยปี 2558 ขาดทุน 251.76 ล้านบาท ปี 2559 ขาดทุน 215.33 ล้านบาท ปี 2560 ขาดทุน 358.83 ล้านบาท ปี 2561 ขาดทุน 167.65 ล้านบาท และ 9 เดือนปี 2562 ขาดทุน 341.54 ล้านบาท

 

ตัวเลขนี้มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไป จากสื่อสิ่งพิมพ์ไปยังสื่อออนไลน์ รวมถึงการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งส่งผลให้งบโฆษณาสื่อ สิ่งพิมพ์ลดลง ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น

 

ล่าสุดประชุมคณะกรรมการ บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ได้มีมติ การขายสินทรัพย์ของศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรอุปกรณ์ และการขายสินทรัพย์ของอาคารสำนักงาน (คลองเตย) ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมอาคาร สำนักงาน 

 

หากคิดตามราคาประเมินจะมีมูลค่าอยู่ราว 1,599.3-1,684.5 ล้านบาท เครือบางกอก โพสต์ หวังว่า การขายทั้งสองแห่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการบริหาร โครงสร้างเงินทุน เนื่องจากมีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามา ทำให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สิน และรองรับความต้องการใช้กระแสเงินสดได้อย่างทันท่วงที 

 

หลังจากนี้จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 หากอนุมัติคาดว่าจะทำธุรกรรมแล้วเสร็จภายใน 12 เดือนต่อจากนี้ 

 

ทั้งนี้ บางกอก โพสต์ ระบุว่าบริษัทอาจมีความจำเป็นในการเช่ากลับพื้นที่อาคารสำนักงานคลองเตยจากบุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อกลับ ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองและผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ ซึ่งคาดว่าหากพิจารณาการทำสัญญาเช่าระยะเวลา 1 ปี ตามพื้นที่ใช้สอยรวมและราคาต่อตารางเมตรจะต้องชำระค่าเช่าที่ 7.1 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 85.2 ล้านบาทต่อปี

 

อ้างอิงรูป: twitter.com/motorwars/status/809921019179737088

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories