×

บางกอกแอร์เวย์สเตรียมกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศอีกครั้งในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ เริ่มเส้นทาง (ไป-กลับ) กรุงเทพฯ-สมุย วันละ 2 เที่ยวบิน

โดย THE STANDARD TEAM
30.04.2020
  • LOADING...
Bangkok Airways

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเตรียมกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เบื้องต้นจะเปิดให้บริการในเส้นทาง (ไป-กลับ) กรุงเทพฯ-สมุย วันละ 2 เที่ยวบิน เพื่อรองรับผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง โดยจะให้บริการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย มีการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเเละสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดอย่างเคร่งครัด สำหรับการเปิดให้บริการในเส้นทางบินอื่นๆ และกำหนดการเปิดให้บริการสนามบินสุโขทัยและสนามบินตราด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป โดยมาตรการด้านสุขอนามัยและการรักษาระยะห่าง ทางสายการบินฯ จะจัดที่นั่งให้กับผู้โดยสารโดยเว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย งดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน รวมถึงไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานระหว่างเที่ยวบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือขณะปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับตัวท่าน และสวมใส่ตลอดเวลาที่อยู่บนเที่ยวบิน

 

สำหรับสนามบินสมุยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยกำหนดเวลาทำการตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. ซึ่งทางสนามบินฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย มีการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้กับผู้โดยสาร โดยจะคัดกรองผู้มาใช้บริการทุกท่านรวมถึงพนักงาน โดยตรวจสอบการสวมหน้ากากอนามัยให้สวมตลอดเวลาขณะอยู่ภายในสนามบิน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมถึงการจัดพื้นที่ในการเว้นระยะที่นั่ง หรือยืนห่างกัน ตามจุดที่ให้บริการต่างๆ เป็นต้น

 

บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และยังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่อง

 

ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bangkokair.com หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 และ 0 2270 6699 ในเวลาทำการปกติ

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories