×

อุตตมเผยรายละเอียด ‘ธนารักษ์ประชารัฐ’ เช่าที่ดินปีละ 200-300 บาท หนุนสังคมฐานราก

08.10.2019
  • LOADING...

วันนี้ (8 ตุลาคม) เฟซบุ๊ก ดร.อุตตม สาวนายน ระบุถึงโครงการ ‘ธนารักษ์ประชารัฐ’ โดยเปิดให้เช่าที่ดิน หนุนสังคมฐานรากเข้าถึงที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ระบุรายละเอียดว่า การเข้าถึงโอกาสด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน รวมไปถึงการจัดพื้นที่ค้าขายให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก

 

ล่าสุด กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการนโยบายดังกล่าวผ่านโครงการ ‘ธนารักษ์ประชารัฐ’ และโครงการ ‘ทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ’

 

สำหรับโครงการ ‘ธนารักษ์ประชารัฐ’ มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ผ่านการรับรองสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐ หรือที่ราชพัสดุ โดยเป็นการแก้ไขการบุกรุกครอบครองพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยและทำกินที่ผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมาย หรือเปลี่ยนจาก ‘ผู้บุกรุก’ เป็น ‘ผู้เช่า’ ในราคาถูก

 

รายละเอียดการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร ค่าเช่าไร่เพียงละประมาณ 200 บาทต่อปี ส่วนที่ดินอยู่อาศัยกำหนดราคาแค่ตารางวาละ 25 สตางค์ต่อเดือน หรือ 100 ตารางวา เสียค่าเช่า 300 บาทต่อปีเท่านั้น

 

ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนจะได้อยู่อาศัยและมีที่ดินทำกินในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาทางกฎหมายใดๆ เพราะการเช่าที่ราชพัสดุ คือการถือสิทธิที่มีกฎหมายรองรับ ที่สำคัญเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยในปีงบประมาณ 2563 นี้ ได้ตั้งเป้าจะเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการได้ประมาณ 50,000 ราย

 

ส่วนโครงการ ‘ทำชุมชนใหม่เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ’ เป็นการจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีรูปแบบเป็นที่ประชุมเอนกประสงค์ ทำกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ เอกชน และชุมชน และเป็นพื้นที่จัดตลาดชุมชน เพื่อช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่ เชื่อมโยงไปกับการท่องเที่ยวชุมชน ดึงคนจากภายนอกเข้ามา และยึดโยงให้คนภายในชุมชนไม่ต้องไปทำงานนอกพื้นที่ รายได้จะหมุนเวียนจากภายในชุมชน ครอบครัวได้อยู่ร่วมกันพร้อมหน้า เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

โครงการดังกล่าวจะมีการนำร่องในที่ดินราชพัสดุของตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ เป็นพื้นที่แรก ก่อนจะขยายไปยังพื้นที่ชุมชนอื่นๆ อีกประมาณ 100 แห่งทั่วประเทศ ภายในปี 2563

 

พันธกิจของกรมธนารักษ์ต่อจากนี้ จะไม่ใช่แค่การทำเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก การดูแลที่ราชพัสดุ หรือการประเมินราคาทรัพย์สิน แต่จะต้องร่วมช่วยเหลือประชาชน เพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ สร้างความเข้มแข็งจากชุมชนด้วยวิถีชุมชนตามนโยบาย ‘ประชารัฐสร้างไทย’ ของรัฐบาลอีกด้วย

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising