×
301953

BGRIM ลุ้นประมูลสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำฯ เขื่อนสิรินธรให้ กฟผ.

โดย THE STANDARD TEAM
08.11.2019
  • LOADING...

โครงการพลังงานหมุนเวียนได้รับความสนใจขึ้นเรื่อยๆ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบวงเงินลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนแบบไฮบริด เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydro-Floating Solar) พื้นที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีขนาดกำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ (MW)

 

โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดให้เอกชนด้านพลังงานชั้นนำทั้งในและต่างประเทศยื่นซองประมูลราคาไปเมื่อ 20 สิงหาคม 2562 เพื่อจะเริ่มโครงการในช่วงปี 2563 พบว่า

 

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กฟผ. เปิดซองประกวดราคาโดย B.GRIMM POWER – ENERGY CHINA CONSORTIUM ซึ่งประกอบด้วย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM และพันธมิตร China Energy Engineering Corporation เป็นผู้เสนอราคาประมูลโครงการที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ร่วมประมูลรายอื่น แต่ยังต้องรอให้ กฟผ. พิจารณาในรายละเอียดอื่นๆ โดยทาง กฟผ. จะสรุปและออกผลการคัดเลือกผู้พัฒนาโครงการอย่างเป็นทางการต่อไป

 

ปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BGRIM กล่าวว่า จากแผนพัฒนากำลังผลิตพลังไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับปัจจุบัน (PDP 2018) ที่กำหนดให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำมีขนาดกำลังการผลิตตาม PDP สูงถึง 2,725 เมกะวัตต์ ทาง BGRIM เข้าประมูล หากได้พัฒนาโครงการนี้จะเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานในการพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานทดแทนที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ พันธมิตรระดับโลกอย่าง China Energy Engineering Corporation เป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีศักยภาพและความได้เปรียบสูงในการบริหารจัดการต้นทุน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และการพัฒนาเทคนิควิศวกรรมที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

“บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการประกอบธุรกิจด้านพลังงานที่มีคุณภาพ โดยต้องสามารถสร้างโอกาสและความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง อีกทั้งยังจะต้องสามารถรักษามาตรฐานผลตอบแทนการลงทุนตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ได้อย่างแน่นอนและเหมาะสมเช่นกัน” ปรียนาถกล่าว

 

หากผลการพิจารณาโครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจาก กฟผ. อย่างเป็นทางการแล้ว B.GRIMM POWER – ENERGY CHINA CONSORTIUM พร้อมที่จะเริ่มพัฒนาและก่อสร้างโครงการดังกล่าวนี้ต่อไปในทันที

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories