×

ส่องปริมาณขยะของไทยเทียบกับประเทศอาเซียน

20.06.2019
  • LOADING...
ขยะของไทยเทียบกับประเทศอาเซียน

จากการรายงานของกรีนพีซเกี่ยวกับ ‘ขยะพลาสติก’ ปัญหาหนักใจของหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้พบข้อมูลที่น่าสนใจว่าในปี 2561 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีแนวโน้มการนำเข้าขยะพลาสติกมากถึง 27% และมีปริมาณที่สูงขึ้นอย่างน่าตกใจ เพราะปี 2561 มีการนำเข้าเพียง 11% เท่านั้น

 

อย่างไรก็ตาม หากสำรวจเพียงแค่ตัวเลขปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในไทยจะพบว่าปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด หากนับตั้งแต่ปี 2559 ที่มีจำนวน 69,487 ตัน พอถึงปี 2561 กลับมีจำนวนเพิ่มมากถึง 481,381 ตัน อีกทั้งยังติดอันดับที่ 2 จากกลุ่มสมาชิกอาเซียนที่มีปริมาณขยะสูงที่สุด

 

ทั้งหมดนี้จึงกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้รัฐบาลไทยประกาศเจตนารมณ์ที่จะห้ามนำเข้าขยะพลาสติกภายในปี 2564 รวมถึงร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก 20 ปี เพื่อเลิกใช้พลาสติกจำนวน 7 ประเภทที่กำลังเป็นภัยเงียบต่อสังคมไทยทุกวันนี้

 

ขยะของไทยเทียบกับประเทศอาเซียน

ขยะของไทยเทียบกับประเทศอาเซียน

ขยะของไทยเทียบกับประเทศอาเซียน

ขยะของไทยเทียบกับประเทศอาเซียน

 

ภาพประกอบ: Dreaminem

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising