×

รมว.ต่างประเทศอาเซียน พร้อมสานต่อข้อริเริ่ม ประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างความยั่งยืนในทุกมิติ

โดย THE STANDARD TEAM
31.07.2019
  • LOADING...
รมว.ต่างประเทศอาเซียน

วันนี้ (31 ก.ค.) เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน และเลขาธิการอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สรุปสาระสำคัญของการสนทนา ดังนี้

 

นายกรัฐมนตรีย้ำถึงความสำคัญของความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบาย โดยเฉพาะการเสริมสร้างความยั่งยืนในทุกมิติเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ปลายปีนี้ เพื่อการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและมีความยั่งยืนในทุกมิติ 

 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอให้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนช่วยสานต่อและผลักดันใน 4 ประเด็นสำคัญ

 

หนึ่ง ย้ำถึงเจตนารมณ์ของผู้นำอาเซียนที่จะให้การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) แล้วเสร็จภายในปีนี้ 

 

สอง การบริหารจัดการชายแดนในอาเซียน โดยเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกต่างๆ ของอาเซียน

 

สาม ความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล โดยอาเซียนควรเสริมสร้างความร่วมมือด้านการประมงที่ยั่งยืนและแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU โดยใช้กลไกที่มีอยู่ รวมทั้งพิจารณาจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนเพื่อต่อต้านการประมง IUU การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศสมาชิก และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมง IUU เพื่อให้การต่อต้านการประมง IUU ในภูมิภาคเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 

สี่ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมุ่งสู่ดิจิทัลอาเซียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Digital and Green ASEAN) ผ่านการพัฒนาเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network: ASCN) โดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่าอาเซียนควรส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศสมาชิก G20 โดยเฉพาะประเทศที่เป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียน เพื่อนำประสบการณ์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 

 

ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามยินดีที่ได้เห็นพัฒนาการและความก้าวหน้าของอาเซียน แม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้าง ทั้งนี้ เวียดนาม ซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2563 สนับสนุนแนวคิดหลัก ‘ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน’ (Advancing Partnership for Sustainability) ของไทย และพร้อมจะนำแนวคิดดังกล่าวไปต่อยอดต่อไป 

 

ด้านเลขาธิการอาเซียนกล่าวชื่นชมไทยที่ให้ความสำคัญกับประเด็นสำคัญอื่นๆ เช่น การรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล แก้ไขปัญหาขยะทะเล และส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืนในภูมิภาค แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และพร้อมสนับสนุนไทยในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ในปลายปีนี้อย่างเต็มที่

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories