×

เปิดบัญชีทรัพย์สิน ‘อัศวิน’ หลังพ้นเก้าอี้ผู้ว่าฯ รวม 11.5 ล้าน ไร้หนี้ ที่ดิน 5 แปลง

โดย THE STANDARD TEAM
12.07.2022
  • LOADING...
อัศวิน ขวัญเมือง

วันนี้ (12 กรกฎาคม) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ในรายของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง กรณีพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

 

พล.ต.อ. อัศวิน อายุ 71 ปี แจ้งสถานะหย่า โดยแจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 11,518,938 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 4 บัญชี มูลค่ารวม 3,867,938 บาท, ที่ดิน 6 แปลง ในพื้นที่ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 5 แปลง ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แปลง มูลค่ารวม 5,341,000 บาท, ยานพาหนะ แจ้งว่าเป็นรถยนต์ 1 คัน มูลค่า 2,000,000 บาท ทรัพย์สินอื่นมีเพียงอย่างเดียวคือทองรูปพรรณ น้ำหนัก 10 บาท มูลค่า 310,000 บาท ไม่มีหนี้สิน 

 

อย่างไรก็ตาม พล.ต.อ. อัศวิน แจ้งว่ามีรายได้ต่อปีรวม 2,009,520 บาท แบ่งเป็นเงินเดือน 864,720 บาท, เงินข้าราชการบำนาญ 646,800 บาท, เงินเพิ่มข้าราชการการเมือง 498,000 บาท รายจ่ายต่อปี 704,000 บาท แบ่งเป็นประกันชีวิต 100,000 บาท, ค่าสาธารณูปโภค 120,000 บาท, ค่าน้ำมัน 60,000 บาท, ค่าโทรศัพท์ 24,000 บาท, ค่าท่องเที่ยว 300,000 บาท และเงินบริจาค 100,000 บาท


  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising