×

ครม. อนุมัติ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ระยอง เขต 3 หลัง สส. ก้าวไกลลาออก คาดรับสมัคร 17-21 ส.ค. ก่อนเข้าคูหากาบัตร 10 ก.ย.

โดย THE STANDARD TEAM
08.08.2023
  • LOADING...
เลือกตั้งซ่อม ระยอง

วันนี้ (8 สิงหาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. … 

 

โดยความจำเป็นในการออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งฯ นี้ เนื่องด้วย นครชัย ขุนณรงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 พรรคก้าวไกล ได้มีหนังสือลาออกจากการเป็น สส. ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(3)

 

ไตรศุลีกล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ได้กำหนดให้ในกรณี สส. ที่มาจากการแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง สส. แทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง ดังนั้น เพื่อให้การเลือกตั้ง สส. จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่างเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงได้ยกร่าง พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งฯ และร่างแผนการจัดการเลือกตั้งขึ้นและเสนอต่อ ครม.

 

ไตรศุลีกล่าวต่อว่า สำหรับร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง สส. จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่างนั้น มีลำดับสำคัญ เช่น วันที่ 14 สิงหาคม เป็นวันสุดท้ายที่คาดว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งฯ จะมีผลใช้บังคับ 

 

วันที่ 15 สิงหาคม กกต. ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง และเป็นวันสุดท้ายในการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง และรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

วันที่ 17-21 สิงหาคม เป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3

 

สำหรับวันที่คาดว่าเป็นวันเลือกตั้งฯ คือวันที่ 10 กันยายน ส่วนวันที่ 11-17 กันยายนเป็นวันแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising