×

ประชุม APEC 2022 ปิดถนน-สถานีรถไฟฟ้า งดเรียน-ใช้สวนฯ-บินโดรน-ชุมนุม ที่ไหนบ้าง?

15.11.2022
  • LOADING...
APEC 2022

ในช่วงการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 2022 หรือ APEC 2022 เพื่อให้เกิดการรักษาความปลอดภัยกับผู้เข้าร่วมประชุม และอำนวยความสะดวกประชาชนโดยรอบบริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หลายหน่วยงานได้ประกาศปิดและปรับเปลี่ยนการให้บริการต่างๆ

 

สำหรับเรื่องการจราจร การให้บริการสวนสาธารณะ และการใช้พื้นที่สาธารณะจัดกิจกรรมชุมนุม สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายนนี้ และปิดให้บริการสวนป่าเบญจกิติ ตั้งแต่วันที่ 14-19 พฤศจิกายน เนื่องจากสวนดังกล่าวจะเป็นที่ตั้งของฝ่ายความมั่นคง และเป็นสถานที่ใกล้กับจุดที่มีการประชุม จึงต้องให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


ทั้งนี้ ตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดสถานที่ตามมาตรา 8 (5) แห่ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 กำหนดสถานที่จัดการประชุม 1 แห่ง และโรงแรมที่พักจำนวน 19 แห่ง เป็นสถานที่ต้องห้ามมิให้มีการชุมนุมกีดขวางทางเข้า-ออก รบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการของสถานที่ดังกล่าว หากมีการฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดสายด่วน 1197 กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ให้ประชาชนสอบถามการจราจรและเส้นทางเลี่ยงในห้วงดังกล่าว ตลอดจนแจ้งเบาะแส ข้อมูล หรือสิ่งผิดปกติ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตลอดเวลา โทรสายด่วน 191 หรือ 1599

 

ในส่วนมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กำหนดเขตพื้นที่ห้ามบินอากาศยาน โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับและอากาศยานที่ไม่ได้รับอนุญาตให้บินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤศจิกายน (No Fly Zone) ในช่วงเวลาดังกล่าว หากมีโดรนหน่วยงานใดบินจะถูกชุดแอนตี้โดรนเข้าไปดำเนินการทันที

 

ด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ที่ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ได้เตรียมรองรับการเดินทางของประชาชน และผู้เข้าร่วมการประชุม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 

จัดรถโดยสารบริการรับ-ส่งบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณแยกพระรามที่ 4 ใกล้สถานีรถไฟฟ้าคลองเตย และแยกอโศกมนตรี บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสุขุมวิท แบบไม่คิดค่าบริการ ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่

 

จุดหยุดรถที่ 1: หน้าโรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ

จุดหยุดรถที่ 2: ป้ายรถโดยสารประจำทางตรงข้ามอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์

จุดหยุดรถที่ 3: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

จุดหยุดรถที่ 4: หน้าอาคาร Exchange Tower ฝั่งถนนรัชดาภิเษก

 

ขณะที่หลายสายการบินได้ประกาศแจ้งให้ผู้โดยสารที่ต้องใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช่วงการจัดประชุม 12-20 พฤศจิกายน วางแผนการเดินทางและเผื่อเวลา สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออก ส่วนเที่ยวบินในประเทศ อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออก

 

ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565

 

รวมทั้งให้สถานศึกษาในเขตกรุงเทพฯ หยุดการเรียนการสอน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร ยกเว้นกรณีที่สถานศึกษานั้นมีภารกิจสำคัญที่จำเป็น ทั้งนี้ ให้แต่ละสถานศึกษาที่ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษในช่วงวันดังกล่าว จัดทำการสอนชดเชยให้ครบตามจำนวนวันที่ปิดต่อไป

 

APEC 2022

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising