×

เปิดหนังสือ ‘อนุทิน-พิพัฒน์’ ลาประชุม ครม. ค้านแปลงสัญญาสัมปทาน เป็นสัญญาร่วมลงทุนรถไฟฟ้าสายสีเขียว ตามข้อเสนอ กทม.

โดย THE STANDARD TEAM
08.02.2022
  • LOADING...
อนุทิน-พิพัฒน์

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์) มีการเผยแพร่เอกสาร ที่ นร.0403(กร 3)/1861 ลงนามโดย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่องขอความเห็นชอบผลการเจรจาและเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งมีเนื้อหาระบุว่า ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของกรุงเทพมหานคร ตามความเห็นและเหตุผลของกระทรวงคมนาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งเชิญประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 6/2565 ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามอ้างถึงนั้น

 

อ้างตามวาระเรื่องเพื่อพิจารณา ลําดับที่ 3 เรื่องขอความเห็นชอบผลการเจรจาและเห็นชอบ ร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ขอเรียนว่าไม่เห็นด้วยกับการดําเนินการของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตามความเห็นและเหตุผลของกระทรวงคมนาคมตามหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ กค (ปคร) 0208/24 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ทั้งนี้ยังพบด้วยว่า หนังสือลาประชุมของ พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ยื่นจดหมายถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยระบุอย่างชัดเจนว่า ในวาระเพื่อพิจารณา ลำดับที่ 3 เรื่องขอความเห็นชอบผลการเจรจาและเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้บรรจุในวาระแล้วนั้น มีความเห็นตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ตามหนังสือที่ คค (ปคร) 0208/28 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising