×

อนุทินเปิดศูนย์แรกรับผู้ป่วยโควิด-19 วางเป้าสัปดาห์หน้าสถานการณ์ผู้ป่วยตกค้างคลี่คลาย

โดย THE STANDARD TEAM
29.04.2021
  • LOADING...
อนุทินเปิดศูนย์แรกรับผู้ป่วยโควิด-19 วางเป้าสัปดาห์หน้าสถานการณ์ผู้ป่วยตกค้างคลี่คลาย

วันนี้ (29 เมษายน) ที่อาคารนิมิบุตร กรุงเทพมหานคร อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้นำทีมผู้บริหารเดินทางไปเปิดศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งพร้อมให้บริการในวันนี้ 

 

อนุทินกล่าวว่า ศูนย์แรกรับที่ตั้งขึ้นมาเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อบูรณาการงาน มีเป้าหมายแบ่งเบาภาระปัญหาของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในการจัดการเรื่องเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งสถานที่แห่งนี้จะรับเฉพาะผู้ที่ยืนยันการติดเชื้อแล้วเท่านั้น การประสานขอรับความช่วยเหลือให้โทรผ่านช่องทางปกติก่อน คือสายด่วน 1668, 1669 และ 1330 ก่อนที่หน่วยงานปลายทางจะประสานมายังศูนย์ จากนั้นศูนย์ฯ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะประสานเพื่อรับผู้ป่วยเข้ามารักษา ตนขอย้ำว่า พื้นที่ตรงนี้เป็นการเพิ่มเติมศักยภาพในการแก้ไขปัญหา แต่ไม่ใช่พื้นที่หลักในการรักษาพยาบาล และศูนย์ที่ตั้งขึ้นก็เพื่อแก้ไขปัญหาใน กทม. เป็นหลักเท่านั้น 

 

อนุทินกล่าวต่อไปว่า การติดต่อใช้บริการนั้นให้ใช้ช่องทางตามปกติ แต่หากรอแล้วยังไม่มีการประสานกลับมา ให้พิจารณา โทรมาที่สายด่วนของทางศูนย์ฯ ได้ หรือผู้ป่วย หากมั่นใจในความปลอดภัย มีรถส่วนตัว มีความสามารถในการป้องกันตนเอง สามารถเดินทางมารับบริการเองได้ ที่นี่จะรับผู้ป่วยและจะรักษาเบื้องต้น แต่เมื่อมีเตียงว่างแล้วจะส่งต่อไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลทันที ซึ่งการส่งต่อนั้นสามารถส่งต่อข้ามจังหวัด เพราะเตรียมระบบไว้รองรับแล้ว 

 

“จากนี้ภายใน 1 สัปดาห์ ปัญหาผู้ป่วยติดค้างใน กทม. จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม นี่คือการรวมพลัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน และทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว วันนี้ได้รับการร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการทำงานที่บ้าน และสวมหน้ากาก ปัจจัยเหล่านี้ช่วยลดการระบาดได้ หวังว่าจำนวนผู้ติดเชื้อน่าจะลดลง เพราะได้จำกัดวงรอบของการระบาดแล้ว ขณะที่ทุกภาคส่วนได้พยายามควบคุมสถานการณ์อย่างเต็มที่” อนุทินกล่าว 

 

อนุทินกล่าวต่อไปอีกว่า เมื่อสถานการณ์จบลง จะปรับให้ศูนย์เป็นจุดให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 เช่นเดียวกับโรงพยาบาลสนาม เมื่อสิ้นสุดภารกิจก็ต้องถูกปรับไปให้เป็นจุดบริการวัคซีน เพราะวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นวัคซีนชนิดใหม่ หลังฉีดต้องรอดูอาการ 30 นาที สถานที่เหล่านี้มีพื้นที่และมีระบบที่พร้อม ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขเป็นห่วงสุขภาพประชาชน ระบบสาธารณสุขไทยไม่ได้ล้มเหลว และพร้อมปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน วันนี้มีหลายหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนเข้ามาช่วยเหลือเพื่อแก้ไขสถานการณ์ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน 

 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising