×

ศาลฎีกาฯ พิพากษา อนุรักษ์ พ้นเก้าอี้ ส.ส. เพื่อไทย หลังถูกร้องปมตบทรัพย์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 5 ล้าน ตัดสิทธิลงสมัครตลอดชีวิต

โดย THE STANDARD TEAM
06.01.2023
  • LOADING...
อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์

วันนี้ (6 มกราคม) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดอ่านคำพิพากษาคดีระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในฐานะผู้ร้อง กับ อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมุกดาหาร พรรคเพื่อไทย ผู้คัดค้าน กรณีสืบเนื่องจากที่ ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการแผนบูรณาการ 2 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ว่ามีอนุกรรมาธิการบางคนโทรศัพท์เรียกเงิน 5 ล้านบาท แลกกับการผ่านงบประมาณ

 

ขณะที่วันนี้ก่อนเข้าฟังคำพิพากษา อนุรักษ์มีสีหน้าที่มั่นใจว่าจะชนะคดี เนื่องจากมี วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นหัวหน้าทีมทนายความให้ พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิด 

 

จากนั้นเวลา 10.30 น. ศาลฎีกาฯ ออกนั่งบัลลังก์ อ่านคำพิพากษาคดีว่า อนุรักษ์ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยให้พ้นจากตำแหน่ง ส.ส. จังหวัดมุกดาหาร พรรคเพื่อไทย นับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกาฯ มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป ไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10  ปี นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาทันที

 

ซึ่งศาลพิเคราะห์ตามพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า อนุรักษ์มีพฤติการณ์ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 235 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรฐานทางจริยธรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ประกอบข้อ 28 วรรคหนึ่ง จากกรณีเรียกรับผลประโยชน์และเงินจำนวน 5 ล้านบาทจริง 

 

เนื่องจากไม่มีเหตุผลที่อนุรักษ์ในฐานะอนุกรรมการพิจารณาศึกษางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จะต้องติดต่อกับ ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ ภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ หน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณโดยตรง เพราะสภาผู้แทนราษฎรได้มีข้อกำหนดไว้ชัดเจนว่า หากอนุกรรมาธิการต้องการเอกสารการขอรับงบประมาณเพิ่มเติม ให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานขอรับงบประมาณแทน โดยไม่จำเป็นต้องโทรศัพท์ติดตามเอกสารด้วยตนเอง อันจะเป็นเหตุให้เป็นช่องทางให้เกิดการสมรู้เพื่อให้มีการผ่านการพิจารณางบประมาณได้

 

ส่วนที่ต่อสู้ว่าศักดิ์ดามีสาเหตุโกรธเคืองมาก่อนนั้น แม้จะมีพยานบุคคลมาเบิกความตรงกับที่ผู้คัดค้านให้การไว้ในชั้นไต่สวนของ ป.ป.ช. แต่ผู้คัดค้านไม่ได้ยกเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นทันทีที่มีโอกาส กลับปล่อยให้เวลาเนิ่นนานไป

 

หลังจากนี้ศาลฎีกาฯ จะส่งคำพิพากษาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 

อนุรักษ์ถือเป็นนักการเมืองคนที่ 2 ที่ต้องพ้นจากความเป็น ส.ส. จากคดีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง คนแรกคือ ปารีณา ไกรคุปต์ จากคดีบุกรุกพื้นที่ป่าราชบุรี

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising