×

อนุพงษ์ เร่งดูแลประชาชนที่ประสบภัยแล้ง พร้อมช่วยเหลือประชาชนจากภัยดินถล่ม

06.08.2019
  • LOADING...
อนุพงษ์ เผ่าจินดา

ภายหลังจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น ยังเป็นประเด็นที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือแบบต่อเนื่อง อีกทั้งยังเกิดเหตุดินถล่ม และน้ำหลากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก ทำให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนไม่แพ้กัน

 

ล่าสุด (6 ส.ค. 2562) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำโขงว่า ได้ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. และกรมชลประทานแล้ว โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ดูแลในเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้บูรณาการกับพื้นที่ในการสูบน้ำ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแล้ว ทั้งนี้ส่วนตัวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นห่วงเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากปริมาณฝนตกน้อย และหากเป็นเช่นนี้ต่อไปจะต้องพิจารณาในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีพืชผลทางการเกษตรเสียหาย

 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังกล่าวถึงสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง จนทำให้เกิดดินถล่มในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากว่า ได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่อง และอุทกภัยอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยทันที 

 

โดยเน้นเรื่องดินถล่มและน้ำหลากเป็นหลัก รวมถึงเตรียมแผนเผชิญเหตุอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่จัดเตรียมไว้ทันที ทั้งนี้สำหรับทั้งสองจังหวัดที่เกิดเหตุได้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้ว ขณะเดียวกันยังได้เน้นเรื่องคลื่นลมแรง ซึ่งได้ประสานกองเรือภาคให้ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการห้ามเรือออกจากฝั่งแล้ว

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

 

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories