×

2 กรรมการสิทธิฯ อังคณา-เตือนใจ ประกาศลาออก เผยบรรยากาศไม่เอื้อต่อการทำงาน

โดย THE STANDARD TEAM
31.07.2019
  • LOADING...

วันนี้ (31 ก.ค.) อังคณา นีละไพจิตร และ เตือนใจ ดีเทศน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. ชุดปัจจุบัน ได้ร่วมกันแถลงข่าว พร้อมยื่นหนังสือลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้ง 2 คน

 

โดยอังคณาได้ระบุถึงเหตุผลส่วนตัวในการลาออกว่า บรรยากาศการทำงานไม่เอื้อให้เกิดการทำงานอย่างสร้างสรรค์ อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับปัจจุบันคณะกรรมการสรรหา กสม. อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและมีความเหมาะสม เพื่อที่จะเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแทนเราทั้ง 2 คนได้ 

 

อังคณาระบุอีกว่า ขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ กสม. ทุกท่านที่สนับสนุนงาน น้องๆ สื่อมวลชน บรรดาผู้ถูกละเมิดที่เป็นเสมือนผู้สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน รวมถึงกัลยาณมิตรทุกคนอย่างจริงใจสำหรับการสนับสนุน กำลังใจ และคำติชมที่มีให้เสมอมา หลังจากนี้จะยังคงทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในฐานะผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising