×

สำรวจปริมาณฝุ่นบนถนนพระราม 2 – มหาชัย หลังพบค่าฝุ่นเข้าขั้นวิกฤตสูงถึง 71 มคก./ลบ.ม.!

28.01.2019
  • LOADING...

จากการรายงานของกรมควบคุมมลพิษ ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ที่ยังคงไม่มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะพื้นที่ถนนพระราม 2 ถึงตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่ยังคงพบค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) เป็นเวลาหลายวันที่ผ่านมา เนื่องจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองอุตสาหกรรม ประกอบกับกำลังอยู่ในช่วงการทำถนน จึงมีรถบรรทุกวิ่งผ่านเป็นจำนวนมาก เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้ตำบลมหาชัยกลายเป็นจุดที่มีค่า PM2.5 สูงที่สุดในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ ทำให้ประชาชนที่ทำงานกลางแจ้งเลือกที่จะใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันสุขภาพ

 

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยข้อมูลการจัดอันดับเมืองที่มีปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM2.5 มากที่สุดในประเทศไทย ปี 2561 พบว่าตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่ที่พบปัญหามากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรายปีอยู่ที่ 34 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสูงสุดรายเดือนอยู่ที่ 144 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีจำนวนวันที่เกินค่ามาตรฐานของไทยอยู่ทั้งหมด 68 วัน

 

สำหรับด่านตรวจมลภาวะในพื้นที่พระราม 2 มุ่งหน้าถนนมหาชัย เจ้าหน้าที่สามารถตรวจจับรถที่มีควันดำได้ประมาณ 10 คันต่อ 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นอีกปัจจัยสำคัญของการสร้าง PM2.5

 

ล่าสุด (28 ม.ค.) สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 พื้นที่ถนนพระราม 2 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจพบค่าฝุ่น PM2.5 ช่วงเวลา 07.00 น. ที่ 71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แม้สภาพอากาศยังลอยตัวได้ดี แต่กำลังลมพัดอ่อนลงเล็กน้อย และยังไม่มีฝน จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ ‘เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ’

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising