×

วิษณุ ตอบชัด ข้อกำหนดฉบับที่ 6 ให้จำหน่ายสุรา-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ห้ามนั่งดื่มที่ร้าน ตั้งแต่ 3 พ.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
01.05.2020
  • LOADING...

วันนี้ (1 พฤษภาคม) ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนด ตามมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) โดยมีใจความสำคัญว่า นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไป และข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการต่างๆ ผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ตลอดจนการออกกำลังกายหรือดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรค ภายใต้บังคับข้อกำหนดว่าด้วยการห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมเป็นต้นไป

 

สาระสำคัญตอนหนึ่งที่เป็นข้อสงสัยก็คือข้อความที่ระบุว่า ‘สําหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจำหน่ายสุรา ให้เปิดได้แต่ห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน’ ซึ่งมีการตีความและต้องการความชัดเจนว่า ในส่วนการจำหน่ายสุราสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ได้หรือไม่ 

 

ล่าสุด วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทย ของไทยพีบีเอสว่า ตามข้อกำหนดดังกล่าว หมายความว่าให้กลับมาจำหน่ายสุราได้ สุรา เบียร์ หรือไวน์ เป็นเครื่องดื่มที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ไม่ใช่สินค้าต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้นซื้อกันได้ขายกันได้ เพียงแต่เป็นห่วงว่า ซื้อแล้วดื่มแล้วเกิดการมั่วสุม ประชุมกันจนกระทั่งไม่ได้มีระยะห่าง อาจทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาได้ และระหว่างดื่มก็ไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยแล้วดื่มไปด้วยได้ ถ้าหากเป็นการซื้อจากในร้านจำหน่ายสุรา ซื้อจากร้านอื่นใดก็ตาม หรือร้านอาหาร แล้วเอากลับไปบริโภค ไปดื่มที่บ้านไม่ได้ผิดกฎหมายอะไร แต่ถ้าซื้อจากร้านอาหารแล้วดื่มในร้านนั้น ถือว่าเป็นความผิด 

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising