×

AIS The StartUp เผยหมัดเด็ดสตาร์ทอัพไทยมัดใจนักลงทุน [ADVERTORIAL]

16.05.2024
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

  • ธุรกิจของคุณก้าวทันความเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหน แนวทางบริหารองค์กรของคุณเสี่ยงเกินไปหรือไม่
  • ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ฝันอยากให้ธุรกิจที่ปลูกปั้นมาด้วยความรักสามารถดึงดูดนักลงทุนใหม่ๆ เพื่อให้องค์กรเติบโตต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน วันนี้องค์กรของคุณเริ่มลงมือทำเรื่อง ESG แล้วหรือยัง
  • “การใส่ ESG ลงไปเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานไม่ใช่ภารกิจขององค์กรใหญ่เท่านั้น แค่ผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัพ เข้าใจและใส่ใจในการนำมาปรับใช้กับธุรกิจในทุกๆ มิติ”

 

 

  • ดร.ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการด้าน AIS The StartUp ร่วมผลักดันและสนับสนุนการทำงานของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ Tech SMEs ไทยตั้งแต่ปี 2011 ชี้ให้เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่สตาร์ทอัพจะต้องอัปสกิลการทำธุรกิจยั่งยืน
  • นำมาสู่โครงการล่าสุด ESG to Capital for Tech Entrepreneurs ที่ชวนสตาร์ทอัพไทยกว่า 100 รายมาเริ่มต้นบทเรียน ESG ตั้งแต่ระดับ 101 ไปจนถึงการลงมือทำจริง

 

 

Governance สำคัญที่สุด

 

มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) และสังคม (Social) ใช่ว่าไม่สำคัญ แต่มิติที่สตาร์ทอัพมักตกม้าตายบ่อยๆ คือเรื่องของธรรมาภิบาล (Governance)

 

Governance หรือธรรมาภิบาล คือการควบคุมดูแลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการออกแบบโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน แบบองค์กรมืออาชีพ

 

“คำถามจากนักลงทุนที่มักจะทำให้สตาร์ทอัพไม่รู้จะตอบอย่างไรก็คือ ถ้าวันนี้คุณที่เป็นเจ้าของธุรกิจเกิดเป็นอะไรขึ้นมา ธุรกิจจะไปต่ออย่างไร ใครคือคนที่จะมารันธุรกิจแทนได้ คุณมีคนนั้นแล้วหรือยัง”

 

ถ้าอยากเติบโตขึ้นต้องทรานส์ฟอร์มไปสู่องค์กรมืออาชีพ และต้องวางแผนเรื่องการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ให้ดี 

 

ดร.ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการด้าน AIS The StartUp ขยายความต่อไปว่า “ปัญหาคือเจ้าของสตาร์ทอัพจำนวนมากไม่สามารถเปลี่ยนบทบาทจาก Founder ไปสู่การเป็น Leader ได้ ลงมือทำเป็นและทำเก่งด้วย แต่ไม่เคยวางแผนเรื่องการสร้างคนที่จะมาทำหน้าที่แทนตัวเขา”

 

ธรรมาภิบาลไม่ได้มีแค่เรื่องการวางแผนด้านบุคลากร หากยังมีเรื่องของธรรมาภิบาลการเงิน (Financial Governance) การกำกับดูแลผู้ถือหุ้น (Shareholder Governance) และธรรมาภิบาลการสร้างพันธมิตร (Partnership Governance) ซึ่งสตาร์ทอัพต้องใส่ใจเรื่องเหล่านี้

 

 

เรียนรู้ ESG จากตัวจริงในวงการ

 

หากว่ากันตามจริงแล้วการนำหลัก ESG ไปสู่การปฏิบัติไม่ใช่เรื่องง่าย เมื่อต้องติดอาวุธทักษะเรื่องนี้ให้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ AIS The StartUp จึงชวนพันธมิตร ผู้เชี่ยวชาญ ปรมาจารย์ด้าน ESG ระดับแนวหน้าของไทย มาร่วมให้ความรู้ความเข้าใจอุปสรรค ความท้าทาย ตลอดจนบทเรียนที่สตาร์ทอัพจะต้องเจอเมื่อเดินหน้าเรื่องนี้

 

โครงการกำหนดระยะเวลาไว้ 3 เดือน เฟสแรกคือการเรียนรู้ที่อัดแน่นและเข้มข้นกับวิทยากรตัวจริงเรื่อง ESG ผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจ รวมถึงผู้กำหนดนโยบาย เช่น บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัท เอสบีดีไอ จำกัด ฯลฯ

 

“ต้องบอกว่าเราเข้มข้นกันมากในการเรื่องของการคัดสรรวิทยากร ถ้าไม่เข้มข้นในแง่ขององค์ความรู้หลักการ ESG ก็ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการลงมือทำจริง เจ็บจริง ได้เรียนรู้จริง เพื่อให้ถ่ายทอดออกมาแล้วเห็นภาพมากที่สุด”

 

เฟสต่อมาคือการให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพหลังจากนำหลัก ESG ไปลงมือทำจริงในองค์กร เปิดให้ทุกคนได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนถึงบทเรียนที่ค้นพบไปด้วยกัน นอกจากนี้ยังได้โอกาสในการไปดูงานจากองค์กรต่างๆ ที่เป็นต้นแบบของการทำ ESG ด้วย

 

เรียกได้ว่าเป็น 3 เดือนแห่งการ ‘สร้าง’ ความเข้าใจให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยหลักคิด ESG ‘เสริม’ ศักยภาพการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนและการดำเนินธุรกิจผ่านกลยุทธ์ ESG และ ‘ต่อยอด’ สตาร์ทอัพไทยให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดทุนต่อไป

 

 

จาก Shareholder Economy สู่ Stakeholder Economy

 

โลกธุรกิจปัจจุบันเปลี่ยนจากยุค Shareholder Economy มาสู่ Stakeholder Economy ธุรกิจใดที่ลงมือทำก่อนก็จะคว้าโอกาสในการดึงดูดนักลงทุนได้ก่อน

 

“ก่อนหน้านี้ธุรกิจทำเพื่อลูกค้ากับผู้ถือหุ้นก็เพียงพอแล้ว แต่วันนี้โลกเราเผชิญความท้าทายในหลายมิติ ธุรกิจก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากการทำเพื่อผลกำไรเพียงอย่างเดียวมาสู่การบริหารผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายให้ดีด้วย ทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้กำกับนโยบาย สังคม ชุมชน และพนักงาน

 

“ผู้นำเก่งเพียงแค่สร้างของ ทำผลิตภัณฑ์ไม่รอด แต่ทุกๆ กระบวนการ ทุกๆ การดำเนินงานของคุณต้องดีด้วย” ดร.ศรีหทัย กล่าว

 

3 เดือนนับจากนี้ สตาร์ทอัพไทยกว่า 100 รายจะได้เรียนรู้อย่างเข้มข้น พร้อมทั้งนำองค์ความรู้จากตัวจริงเสียงจริงไปสู่การปฏิบัติในองค์กรจริง แน่นอนว่าย่อมมีอุปสรรครออยู่มากมาย แต่นี่คือสิ่งที่ไม่ทำไม่ได้

 

“อย่างแรกที่ผู้นำสตาร์ทอัพจะต้องเจอก็คือความท้าทายในการสื่อสารแนวคิดหรือกลยุทธ์ให้กับทีมงานในองค์กร ทำอย่างไรที่จะอธิบายเรื่องที่เข้าใจไม่ง่ายเหล่านี้ให้ทุกคนเข้าใจ เพราะฉะนั้นอยากฝากให้ผู้นำออกแบบการสื่อสารให้ดี” ดร.ศรีหทัย ทิ้งท้าย

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising