×

แนวทางป้องกันมลพิษทางอากาศ เพื่อความปลอดภัยของ ตา คอ และปอด

05.07.2021
 • LOADING...
แนวทางป้องกันมลพิษทางอากาศ เพื่อความปลอดภัยของ ตา คอ และปอด

มลพิษทางอากาศส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายประการ จากการศึกษาพบว่ามลพิษทางอากาศส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมามากมาย อาทิ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หอบ หืด หรือความผิดปกติในการทำงานของปอด รวมถึงโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดด้วย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เสี่ยงอยู่ในสภาพอากาศที่เป็นอันตรายจากมลพิษในอากาศ อาจจะได้รับผลกระทบ เช่น เกิดการระคายเคืองตามอวัยวะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ตา คอ แสบจมูก ปอด และมีผลต่อกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้แสบตา ไอ และมีอาการแน่นหน้าอกเกิดขึ้นได้ โดยอาการที่เกิดขึ้นจะแสดงผลต่างกันไปตามสภาพร่างกายและความแข็งแรงของร่างกายแต่ละบุคคล หากใครที่เป็นโรคหรือมีอาการป่วยเกี่ยวกับหลอดลมอักเสบ เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคปอด หรือหอบหืดอยู่แล้ว อาจไวต่อการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศได้เร็วและมากกว่า รวมถึงจะส่งผลให้มีอาการได้ง่ายและรุนแรงกว่าคนทั่วไป ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางป้องกันและดูแลตัวเองเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย 

 

ควรป้องกันตนเองและคนในครอบครัว ดังนี้

 

 

 1. กรณีที่อยู่ใกล้พื้นที่ไฟไหม้ มีควันและมลพิษในระดับที่อันตราย ให้อพยพออกจากพื้นที่ตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. ควรหายใจช้าๆ และอย่าทำกิจกรรมที่ส่งผลให้อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เพราะจะทำให้ได้รับมลพิษทางอากาศมากขึ้น
 3. ใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัยชนิดมีตัวกรอง ซึ่งจะช่วยกรองสารหรือ
  อนุภาคขนาดเล็กออกจากอากาศที่หายใจได้ในระดับหนึ่ง
 4. หากไม่มีหน้ากาก ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำปิดปากและจมูกแทน  
 5. หากต้องออกจากพื้นที่เร่งด่วน ควรปิดเบรกเกอร์ระบบไฟฟ้าในบ้าน ปิดแก๊ส ปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อย 
 6. หากเป็นผู้ป่วยโรคหอบหืด ควรเตรียมยาติดตัวเอาไว้เสมอ
 7. ผู้ป่วยโรคหัวใจหรือมีปัญหาเกี่ยวกับปอด ควรปรึกษาแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด 

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

อ้างอิง: pobpad.com

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising