×

เลือกตั้ง 2566 : เตือนประชาชน ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกราชอาณาจักร พรุ่งนี้ 9 เม.ย. เป็นวันสุดท้าย

โดย THE STANDARD TEAM
08.04.2023
  • LOADING...

วันนี้ (8 เมษายน) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เตือนประชาชนที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ได้ อย่าลืมลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด โดยวันพรุ่งนี้ 9 เมษายน 2566 เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วย

 

สำหรับการขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ทาง กกต. ระบุว่า การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง คือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ โดยต้องแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ในวันและเวลาราชการ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 

  1. ยื่นด้วยตนเอง หรือสามารถยื่นคำขอเป็นกลุ่มได้โดยมอบหมายผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่น ยื่นแทนได้

 

  1. ยื่นทางไปรษณีย์ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

 

    • แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง (รายบุคคลหรือ คณะบุคคล)

 

    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ และมีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

  1. ยื่นผ่านช่องทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน SMART VOTE ทั้งระบบ iOS และ Android ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ส่วนความคืบหน้าการเตรียมการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ปี 2566 กระทรวงการต่างประเทศ รายงานว่า หลังจากที่ได้มีการเปิดให้ประชาชนคนไทยลงทะเบียนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน สถานะปัจจุบันของผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ที่ 72,779 ราย ขณะที่สถิติการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งล่าสุดเมื่อปี 2562 อยู่ที่ 119,313 ราย ทั้งนี้ รูปแบบการเลือกตั้งในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน มี 3 รูปแบบคือ การเลือกตั้งแบบคูหา การเลือกตั้งแบบไปรษณีย์ และการเลือกตั้งแบบอื่นๆ ส่วนการที่สถานทูตและสถานกงสุลจะตัดสินใจจัดการเลือกตั้งแบบไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยและความแตกต่างในแต่ละประเทศและพื้นที่

 

“ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยในต่างประเทศ ร่วมกันลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/#/popout หากท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสถานทูตและสถานกงสุลได้ตลอดผ่านช่องทางต่างๆ” รัชดากล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising