×

ธปท. ร่วม สบน. ปรับแผนออกพันธบัตรปี 65 ให้สอดคล้องกับแผนกู้เงินฟื้นฟูโควิดของภาครัฐ

04.01.2022
  • LOADING...
พันธบัตรปี 65

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยแผนการออกพันธบัตร ธปท. ในปี 2565 โดยระบุว่า ธปท. และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการออกพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตร ธปท. เพื่อให้อุปทานรวมของพันธบัตรอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงแผนการกู้เงินของภาครัฐเพื่อรองรับมาตรการฟื้นฟูผลกระทบจากโควิดเป็นสำคัญ 

 

นอกจากนี้ ธปท. ยังวางแผนการออกพันธบัตร ธปท. อิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงธุรกรรมซื้อคืนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR) เพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR อย่างต่อเนื่อง

 

โดยแผนการออกพันธบัตร ธปท. ปี 2565 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 

  1. การลดวงเงินและความถี่ในการประมูลพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่นอายุ 2 ปี เพื่อเสริมความต้องการลงทุนของพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 3 ปี ถึง 5 ปี ซึ่ง สบน. วางแผนจะประมูลเพิ่มขึ้นในปี 2565 ทั้งนี้ สำหรับพันธบัตร ธปท. รุ่นอายุ 2 ปี ที่จะเริ่มประมูลในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ธปท. จะลดความถี่การประมูลจากทุกเดือนเป็นเดือนเว้นเดือน และลดจำนวนครั้งการ Reopen จาก 5 ครั้ง เป็น 2 ครั้งต่อรุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับความถี่การประมูล (สำหรับพันธบัตร ธปท. รุ่น BOT23NA จะยังคงการ Reopen 5 ครั้ง และประมูลทุกเดือนจนถึงเดือนเมษายน 2565 ตามที่ได้ประกาศไว้)  

 

ทั้งนี้ ธปท. ยังงดประมูลพันธบัตร ธปท. ประเภทจำหน่ายเป็นส่วนลดรุ่นอายุ 6 เดือน และประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่นอายุ 3 ปี เช่นเดียวกับปี 2564 ซึ่งเป็นรุ่นอายุที่ สบน. มีแผนประมูลอย่างสม่ำเสมอ

 

  1. การเพิ่มวงเงินและรุ่นอายุพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิงอัตราดอกเบี้ย THOR (THOR FRB) ธปท. วางแผนออกพันธบัตร THOR FRB เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มวงเงินประมูล THOR FRB รุ่นอายุ 6 เดือน และ 1 ปี ตามความต้องการลงทุนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมทั้งออกพันธบัตร THOR FRB รุ่นใหม่ คือ รุ่นอายุ 2 ปี ซึ่งจะเริ่มประมูลครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2565 โดยประมูลทุกเดือนคู่ (สลับกับพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่นอายุ 2 ปี) และ Reopen รุ่นละ 2 ครั้ง  

 

สำหรับการประมูลพันธบัตรรายเดือน ธปท. จะพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับภาวะตลาดเงินและตลาดพันธบัตร รวมถึงแผนการออกพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจในแต่ละช่วงเวลา โดย ธปท. จะประสานงานกับ สบน. อย่างใกล้ชิด และจะประกาศตารางประมูลพันธบัตร ธปท. ให้ตลาดทราบล่วงหน้าทุกเดือนผ่านทางเว็บไซต์ของ ธปท. เช่นที่เคยปฏิบัติมา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising