×

แจ้ง 8 จังหวัดริมน้ำโขง เฝ้าระวังและเตรียมรับมือระดับน้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงวันที่ 11-19 พ.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
12.05.2022
  • LOADING...
แม่น้ำโขง

วันนี้ (11 พฤษภาคม) เวลา 19.00 น. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง พบว่าระดับน้ำสถานีเขื่อนจิ่งหง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2565 ประมาณ 1.25 เมตร หรืออัตราการระบายน้ำสะสม 1,105 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เนื่องจากการระบายน้ำเพิ่มขึ้นและมีฝนตกบริเวณท้ายเขื่อน โดยคาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่ 11-19 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

 

– บริเวณสถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย คาดว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นสะสมในช่วงวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2565 ประมาณ 1.20-1.40 เมตร โดยเฉพาะในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 0.70-0.80 เมตร

 

– บริเวณตั้งแต่สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ถึงสถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี คาดว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่ 11-19 พฤษภาคม 2565 สะสมประมาณ 1.20-1.50 เมตร โดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

กอปภ.ก. จึงได้แจ้ง 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรและประกอบกิจกรรมบริเวณแม่น้ำโขง ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน ‘THAI DISASTER ALERT’ และหากได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ ‘ปภ.รับแจ้งเหตุ1784’ โดยเพิ่มเพื่อน Line ID: @1784DDPM และแอปพลิเคชัน ‘พ้นภัย’ รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising