×

ครม. เคาะ 8 มาตรการช่วยแรงงาน-ลูกจ้าง เยียวยา 5 พัน กู้ดอกเบี้ยต่ำ 0.1-0.35% ต่อเดือน

24.03.2020
  • LOADING...

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี แถลงมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 โดยมี 8 มาตรการสำหรับดูแลกลุ่มแรงงาน-ลูกจ้าง ได้แก่

 

1. สนับสนุนเงินคนละ 5,000 บาทต่อเดือน (นาน 3 เดือน) ในกลุ่มแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 3 ล้านคน 

 

ทั้งนี้กลุ่มผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม เพิ่มสิทธิกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง 

– กรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน รับเงินไม่เกิน 180 วัน

– กรณีรัฐสั่งหยุดรับเงินไม่เกิน 90 วัน 

 

2. สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาทต่อราย วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน

 

3. สินเชื่อพิเศษ 50,000 บาทต่อราย วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ต้องมีหลักประกัน 

 

4. ให้ Soft Loan กับสำนักงานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำต่างๆ) วงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อให้ปล่อยสินเชื่อ

 

5. ยืดเวลาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกไปเป็นสิงหาคม 2563 จากก่อนหน้าที่เลื่อนไปอยู่ในเดือนมิถุนายน 2563 ทั้งนี้จะช่วยให้เม็ดเงินราว 21,000 ล้านบาท ยังอยู่กับคนไทย

 

6. เพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นเป็น 25,000 บาทต่อราย จากเดิมที่ 15,000 บาท

 

7. ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าเสี่ยงภัยให้บุคลากรทางการแพทย์

 

8. ฝึกอบรม เพิ่มทักษะ หรือจัดกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงนักศึกษาที่ยังหางานไม่ได้ และขยายการฝึกอบรมผ่านภาคีเครือข่าย เช่น มูลนิธิโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง กระทรวงอุดมศึกษาฯ เป็นต้น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories