×

‘โรงทานแห่งความหวัง’ 7-Eleven ร่วมสมทบทุนโรงทานบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ของพระสงฆ์-ประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
17.04.2020
  • LOADING...

เมื่อวิกฤตโควิด-19 กลายเป็นมรสุมลูกใหญ่ที่โหมกระหน่ำพัดพาหลายชีวิตให้ต้องพบเจอกับความสูญเสีย หลายคนต้องตกงานจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการระบาดของโรค หลายชีวิตไร้ที่พึ่งในยามที่ต้องการเพียงอาหาร 3 มื้อต่อวันเพื่อประทังชีวิต 

 

ระหว่างเฝ้ารอการเยียวยาที่ยังมาไม่ถึง ‘น้ำใจ’ กลายเป็นอีกหนึ่งความหวังในการต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้ที่หลายภาคส่วนพยายามหยิบยื่นความช่วยเหลือเพื่อทุกชีวิตที่ได้รับผลกระทบให้ได้มากที่สุด

 

หนึ่งในน้ำใจที่พบเห็นได้ในเวลานี้คือน้ำใจจากภาคเอกชนอย่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้าน 7-Eleven ในประเทศไทย และกลายเป็นส่วนหนึ่งของทุกชุมชน ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมยามเกิดวิกฤตโควิด-19 กับโครงการ ‘คนไทยไม่ทิ้งกัน’ ไม่ว่าจะเป็นการมอบชุด PPE เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่มอบให้กับ 5 โรงพยาบาลหลักก่อนหน้านี้ ล่าสุดได้ร่วมสมทบทุนโรงทานตามวัดต่างๆ ที่เป็นหนึ่งในโครงการโรงทานพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพระสงฆ์-สามเณรที่ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจ รวมถึงประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน

 

สำหรับสังคมไทย วัดไม่ใช่เพียงสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา แต่ยังถือเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจของผู้คนในชุมชน ในยามที่ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ระบาดเช่นนี้ ประชาชนได้อาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการติดและการแพร่เชื้อ ไม่สามารถออกมาใส่บาตรเหมือนปกติได้ ทำให้พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในวัด รวมถึงในพื้นที่ต่างๆ หลายแห่งได้รับผลกระทบ ทั้งจากการไม่สามารถออกรับอาหารบิณฑบาตและกิจนิมนต์ต่างๆ ได้ รวมถึงอุปสรรคทางกายภาพสำหรับพระสงฆ์ที่ชราภาพและมีความเสี่ยงสูง ซึ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมเช่นนี้ได้ส่งผลกระทบทั้งทางกายและทางใจของผู้คนในชุมชนไม่ต่างกัน

 

ซีพี ออลล์ กับนโยบายในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 24 ปี จึงได้ร่วมสมทบทุนโรงทานและถวายเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่พระสงฆ์-สามเณร ซึ่งทางวัดจะนำเครื่องอุปโภคบริโภคเหล่านี้ ส่วนหนึ่งไปเป็นวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร และส่วนหนึ่งจะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทำให้เดือดร้อนในการดำรงชีพ ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมสมทบทุนโรงทานวัดอรุณราชวราราม วัดนาคปรก วัดระฆังโฆสิตาราม วัดธาตุทอง และจะร่วมสมทบทุนวัดอื่นๆ อีกอย่างต่อเนื่อง

        

‘ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน’ คือปณิธานของซีพี ออลล์ ที่สะท้อนให้เห็นผ่านวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างชัดเจน 

 

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories