×

รัฐบาลห่วงใยประชาชน เปิดศูนย์ ศปถ. เข้มใช้กฎหมาย ป้องกันอุบัติเหตุ 7 วัน ช่วงปีใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
27.12.2019
  • LOADING...

วันนี้ (27 ธันวาคม) นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

 

นิพนธ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จึงได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ทหาร ตำรวจ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเต็มกำลัง โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach)

 

ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ ‘ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร’ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 มุ่งดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนอย่างรอบด้าน ทั้งคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ในหลัก 3 ร. ของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ รักตัวเอง รักครอบครัว และรักผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น รวมถึงดำเนินการตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น 

 

เน้นการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุงถนนและสภาพแวดล้อมริมทาง แสงสว่างป้ายเตือน สัญญาณไฟ และไฟส่องสว่าง พร้อมปฏิบัติการเชิงป้องกันด้วยการจัดตั้งจุดตรวจในเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั้งเส้นทางสายหลัก สายรอง และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบล หมู่บ้าน รวมถึงเสริมประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ผ่านกลไกพลังชุมชนและจิตอาสา โดยเฉพาะการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย 

 

อีกทั้งตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ และกวดขันความพร้อมของพนักงานขับรถ เข้มงวดการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ จัดเตรียมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้พร้อมช่วยเหลือและส่งต่อผู้บาดเจ็บอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอดจนรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในรูปแบบการสร้างการรับรู้มาตรการบังคับใช้กฎหมาย สถานการณ์อุบัติเหตุ การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกิจกรรมทางศาสนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนน

 

นิพนธ์ กล่าวว่า ปีนี้ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งด่านครอบครัว ด่านชุมชน โดย พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบแนวทางปฏิบัติ พร้อมกำชับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผน ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของ 7 วันแห่งความปลอดภัยทางถนน ที่ต้องดูแลการเดินทางของประชาชนในช่วงปีใหม่ จึงขอให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตาม 

 

พร้อมฝากไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด บูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่กำชับแผนการออกเยี่ยมจุดตรวจต่างๆ เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ให้แนวทางไว้ด้วย นอกจากนี้รัฐบาลได้นำความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมอบหมายให้จิตอาสาพระราชทานเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลการสัญจร และวินัยจราจรในแต่ละพื้นที่ 

 

จึงอยากให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เมาไม่ขับ ดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ขับ และไม่ขับเร็วเกินกำหนด ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ จึงขอความร่วมมือให้ขับรถอย่างมีน้ำใจ และมีวินัยจราจร เพื่อให้เทศกาลปีใหม่นี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขของคนไทย

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories