×

‘ซีอีโอ’ ไม่ง่ายอย่างที่คิด และ Burnout ได้! เปิดคัมภีร์ 5 เคล็ดลับบริหารงานฉบับผู้นำที่ไม่เคยบอกใครมาก่อน

16.06.2024
  • LOADING...

ในโลกธุรกิจที่หมุนเร็วและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บทบาทของซีอีโอ (CEO) หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น พวกเขาคือผู้นำทัพที่ต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญ นำพาองค์กรฝ่าคลื่นลม และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

แต่เบื้องหลังความสำเร็จของซีอีโอแต่ละคนมีเคล็ดลับอะไรซ่อนอยู่? ล่าสุดในงาน AP Thailand Presents Creative Talk Conference 2024 อนุพงษ์ อัศวโภคิน ซีอีโอแห่ง AP Thailand และ รวิศ หาญอุตสาหะ ซีอีโอของศรีจันทร์ ได้เปิดเผยกลยุทธ์บริหารธุรกิจฉบับเต็มที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน

 

1. สไตล์บริหาร: ปรับให้เข้ากับสถานการณ์

 

เริ่มด้วยอนุพงษ์ เปรียบเทียบการบริหารองค์กรเหมือนการคุมทีมฟุตบอล โดยสไตล์การบริหารจะเปลี่ยนไปตามขนาดขององค์กร

 

  • บริษัทเล็ก: ซีอีโอต้องลงไปคลุกวงใน ทำทุกอย่างด้วยตัวเอง เหมือนโค้ชที่ต้องลงสนามไปเล่นกับลูกทีม ในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจ ซีอีโอต้องเป็นทุกอย่างให้กับบริษัท ตั้งแต่ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี ไปจนถึงฝ่ายบุคคล การลงมือทำเองทุกอย่างช่วยให้ซีอีโอเข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างธุรกิจให้เติบโต
  • บริษัทโต: เมื่อองค์กรเริ่มขยายตัว โครงสร้างและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพกลายเป็นสิ่งสำคัญ ซีอีโอต้องวางระบบให้ดี เพื่อให้ทุกคนทำงานได้อย่างราบรื่น การมีโครงสร้างที่ชัดเจนช่วยให้การทำงานเป็นระบบระเบียบ ลดความสับสน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ซีอีโอต้องรู้จักมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน เพื่อดึงศักยภาพของทีมงานออกมาให้ได้มากที่สุด
  • บริษัทใหญ่: วัฒนธรรมองค์กรคือหัวใจสำคัญ ซีอีโอต้องสร้างวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง เพื่อให้พนักงานทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะช่วยสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร ทำให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และมีแรงจูงใจในการทำงานเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ

 

ส่วนรวิศใช้หลัก Tight-Loose-Tight ในการบริหารทีม

 

  • Tight: กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ทุกคนต้องรู้ว่ากำลังทำอะไรและเพื่ออะไร การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้ทีมงานมีทิศทางในการทำงานที่ชัดเจน รู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง และต้องทำให้สำเร็จภายในเมื่อไร ซึ่งจะช่วยลดความสับสนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • Loose: ปล่อยให้ทีมงานมีอิสระในการทำงาน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การให้ทีมงานมีอิสระในการทำงานจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
  • Tight: วัดผลอย่างเข้มข้น เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ การวัดผลอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ซีอีโอเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น รู้ว่าส่วนไหนที่ต้องปรับปรุง และสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

 

2. ตัดสินใจให้ ‘ใจสั่น’

 

“ที่ AP Thailand เราผู้เป็นซีอีโอไม่ค่อยได้ตัดสินใจแล้ว” อนุพงษ์กล่าวอย่างน่าสนใจ “เราให้คนที่ใกล้ลูกค้าที่สุดเป็นคนตัดสินใจแทน”

 

เพราะพวกเขาคือคนที่รู้จักความต้องการของลูกค้าดีที่สุด การกระจายอำนาจการตัดสินใจให้กับทีมงานที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกค้าจะช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

แต่การตัดสินใจที่สำคัญยังคงเป็นหน้าที่ของซีอีโอ รวิศเสริมว่า “เวลาตัดสินใจต้องรู้สึกใจสั่น” แปลว่าต้องรู้สึกตื่นเต้นและท้าทาย ถ้ารู้สึกเฉยๆ แสดงว่าโปรเจกต์นั้นอาจไม่คุ้มค่าที่จะลงทุน การตัดสินใจที่ท้าทายมักจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ

 

3. ระวัง ‘หมดไฟ’

 

การเป็นซีอีโอต้องแบกรับความรับผิดชอบสูง ทำให้เสี่ยงต่อภาวะหมดไฟ (Burnout) ได้ง่าย อนุพงษ์เตือนว่า “สุขภาพที่ไปแล้วมันเอากลับมาไม่ได้” ดังนั้นซีอีโอต้องรู้จักดูแลสุขภาพกายและจิตใจให้ดี การดูแลสุขภาพที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยให้ซีอีโอมีพลังในการทำงาน แต่ยังช่วยให้มีสติในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รวิศเห็นด้วยว่าการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ “งานเยอะไม่ได้ทำให้ Burnout แต่ถ้าเราไม่ดูแลร่างกายและจิตใจให้ดียังไงก็ Burnout ได้” การพักผ่อนให้เพียงพอ การออกกำลังกายสม่ำเสมอ และการหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด เป็นสิ่งที่ซีอีโอไม่ควรมองข้าม

 

4. อย่ากลัว AI!

 

“AI มาทองคำอาจจะกลายเป็นขี้” อนุพงษ์กล่าวติดตลก แต่ก็แฝงไปด้วยความจริงที่ว่า AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว AI สามารถทำงานหลายอย่างได้ดีกว่ามนุษย์ และอาจเข้ามาแทนที่งานบางอย่างในอนาคต

 

ซีอีโอต้องไม่กลัว AI แต่ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ AI ให้เป็นประโยชน์ รวิศแนะนำว่า “เรามาถึงยุคที่ต้องเล่นเรื่อง AI แล้ว และต้องหาว่าตัวเราเองมี Value อะไรที่จะไม่เปลี่ยนบ้างสำหรับมนุษย์” การพัฒนาทักษะที่ AI ยังทำไม่ได้ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน จะช่วยให้มนุษย์ยังคงมีความได้เปรียบในโลกที่ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้น

 

5. ส่งต่อ ‘วัฒนธรรมองค์กร’

 

อนุพงษ์เชื่อว่าการส่งต่อวัฒนธรรมองค์กรจากรุ่นสู่รุ่นเป็นสิ่งสำคัญ AP Thailand ทำสิ่งนี้ผ่านการบันทึกเรื่องราวต่างๆ ขององค์กรตลอด 30 ปีที่ผ่านมา การส่งต่อวัฒนธรรมองค์กรช่วยให้พนักงานรุ่นใหม่เข้าใจถึงคุณค่าและความเชื่อขององค์กร ซึ่งจะช่วยสร้างความผูกพันและความภาคภูมิใจในการทำงาน

 

ทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นว่าการเป็นซีอีโอไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไป ถ้าเรารู้จักปรับตัว เรียนรู้สิ่งใหม่ และไม่หยุดพัฒนาตัวเอง เคล็ดลับทั้ง 5 ข้อนี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่อาจช่วยให้คุณก้าวสู่ความสำเร็จในเส้นทางซีอีโอได้อย่างมั่นคง

 

และเหนือสิ่งอื่นใด คุณค่าที่คุณสร้างให้กับองค์กร พนักงาน และสังคม จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่แท้จริงของคุณในฐานะ ‘ผู้นำ’

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising