×

เปิดรายละเอียดกู้เงิน 5 แสนล้านบาท กรอบกู้กว้าง-ฝ่ายค้านขวางเต็มที่

โดย THE STANDARD TEAM
09.06.2021
  • LOADING...
เปิดรายละเอียดกู้เงิน 5 แสนล้านบาท กรอบกู้กว้าง-ฝ่ายค้านขวางเต็มที่

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย อยู่ในห้วงของการระบาดระลอกใหม่ หรือระลอกที่ 3 ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพและมิติเศรษฐกิจ ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาในวงเงินจำนวนหลายล้านล้านบาท 

 

ล่าสุด รัฐบาลได้ตราพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันนี้ (9 มิถุนายน) เพื่อขอเสียงอนุมัติเห็นชอบภายใต้วงเงินอีก 5 แสนล้านบาท

 

ขณะที่พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย สองแกนนำพรรรคฝ่ายค้านเตรียม ส.ส. อภิปราย ชำแหละกฎหมายฉบับนี้เต็มที่ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความไม่จำเป็นในการกู้เงินรอบใหม่นี้ โดยประกาศจะโหวตไม่เห็นชอบกับกฎหมายฉบับนี้

 

และนี่คือรายละเอียดการใช้จ่ายและกรอบวงเงินที่ปรากฏในตัวบทกฎหมาย

 

 

ภาพประกอบ: พรวลี จ้วงพุฒซา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising