×

3 รัฐมนตรีใหม่ เข้าทำเนียบ ทำบัตร ครม. ก่อนเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการ

โดย THE STANDARD TEAM
01.12.2022
  • LOADING...
รัฐมนตรีใหม่

วันนี้ (1 ธันวาคม) ที่ทำเนียบรัฐ 3 รัฐมนตรีใหม่ในรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ 2/5 ประกอบด้วย 1. ธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2. สุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 3. นริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลในฐานะรัฐมนตรีครั้งแรก เพื่อถ่ายรูปทำบัตรคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการ 

 

สำหรับรัฐมนตรีที่เดินทางมาถึงคนแรกคือ สุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามด้วย นริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามลำดับ

 

สุนทรเผยความรู้สึกต่อการเข้ารับตำแหน่งในวันนี้ว่า จะตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดตามนโยบายของรัฐบาล เพราะระยะเวลาการทํางานไม่มากเท่าไร จะทําให้ดีตามที่ได้รับมอบหมาย และไม่รู้สึกกดดันอะไร เพราะเคยทํางานท้องถิ่นมาก่อน และตลอดระยะเวลาที่ทํางานท้องถิ่นมาไม่น้อยกว่า 40 ปี โดยมุ่งเน้นพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีรายได้ และทําตามกรอบที่รัฐบาลวางเป้าหมายไว้

 

ส่วนนริศปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เนื่องจากขอเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเข้ารับหน้าที่ก่อน 

 

ขณะที่ธนกรกล่าวว่า ตนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นมงคลชีวิตที่สุดของชีวิตตน และขอบคุณ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้ความไว้วางใจให้ไปทำหน้าที่ โดยจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศชาติเป็นหลัก

 

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 17.30 น. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการที่จะเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รัฐมนตรี 3 ตำแหน่งที่แต่งตั้งใหม่ เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ที่พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 

นอกจากนี้ มีรายงานว่า ก่อนการประชุม ครม. ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคมนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จะนำ ครม. ร่วมถ่ายภาพหมู่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลด้วย

 

รัฐมนตรีใหม่ รัฐมนตรีใหม่ รัฐมนตรีใหม่ รัฐมนตรีใหม่ รัฐมนตรีใหม่

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising