×

เปิดลิสต์ 13 หุ้นกู้ที่ออกขายเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ผลตอบแทน 3.08-7.50%

31.01.2024
  • LOADING...

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ ตลาดตราสารหนี้ไทยเริ่มต้นเดือนที่ 2 ของปี 2567 ด้วยหุ้นกู้บริษัทเอกชนที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจลงทุนจำนวน 13 ราย และมีผลตอบแทนตั้งแต่ 3.08-7.50% โดยพบว่าบริษัทขนาดใหญ่อย่างเช่นไทยเบฟ (TBEV) โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) และกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ก็เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ในเดือนนี้ด้วยเช่นกัน

 

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising