×

10 อันดับกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก

02.06.2022
  • LOADING...
10 อันดับกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก

ในโอกาสที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เตรียมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี (Platinum Jubilee) ในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ เราจึงรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบการครองราชย์ของกษัตริย์ประเทศต่างๆ และนี่คือภาพรวม 10 อันดับกษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก ในช่วงที่รัฐสมัยใหม่ (Modern State) ถือกำเนิดขึ้น ภายหลังสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย 1648 โดยมีพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก นานถึง 72 ปี 110 วัน 

 

ตามมาด้วยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ของไทย ที่ทรงครองราชย์ยาวนานถึง 70 ปี 126 วัน และครั้นเมื่อยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ พระองค์ทรงเคยเป็นกษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลกในช่วงเวลานั้นมาแล้ว

 

ขณะที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เป็นเพียงกษัตริย์พระองค์เดียวใน 10 อันดับนี้ที่ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ และยังอยู่ในแผ่นดินปัจจุบัน ขณะนี้พระองค์ทรงครองราชย์ยาวนานถึง 70 ปี 114 วัน นับเป็นกษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลกพระองค์ปัจจุบัน และยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ราชวงศ์อังกฤษ โดยทางการสหราชอาณาจักรจะมีพิธีเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี (#PlatinumJubilee) ในวันที่ 2-5 มิถุนายนนี้

 

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising