×

‘You jump, I jump’ องค์กรควรเรียนรู้อะไรจาก Titanic ในวิกฤตโควิด-19

23.04.2020
  • LOADING...

เดือนเมษายน 1912 เป็นเดือนที่เรือ Titanic อับปาง ถ้าไม่มีเหตุดังกล่าว ก็คงไม่มีภาพยนตร์และตัวละครอย่างแจ็คกับโรสมาให้ความบันเทิงกับเรา 

 

สิ่งที่อยากนำเสนอคือ ข้อคิดของประโยคสุดโรแมนติกที่ว่า ‘You jump, I jump’

 

แล้วองค์กรควรเรียนรู้อะไรจากสถานการณ์คับขัน และประโยค ‘You jump, I jump’ อาจเป็นได้มากกว่าคำมั่นสัญญาของหนุ่มสาว เพราะสามารถสะท้อนถึงกระบวนการคิดและปฏิบัติในยามวิกฤตได้อีกด้วย

 

ในสถานการณ์โควิด-19 เช่นนี้ ธุรกิจถูกบังคับให้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองในช่วงคับขัน เราจะเปลี่ยนอย่างไรไม่ให้พลาด ไม่ให้สาย 

 

แจ็คกับโรสตัดสินใจกระโดดออกจากเรือด้วยกระบวนการคิด ในขณะที่ผู้โดยสารส่วนใหญ่พลัดตกหรือกระโดดออกด้วยความตื่นตระหนก องค์กรจึงอาจลองเรียนรู้เพื่อมาประยุกต์ใช้ได้ดังนี้

 

  1. อยู่ในจุดที่รับรู้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง

แจ็คกับโรสเลือกที่จะอยู่หัวเรือ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเพื่อเฝ้าสังเกตการจม องค์กรจำเป็นต้องเฝ้าสังเกตรับรู้ความเป็นไปของ Stakeholder เข้าใจการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบของตลาดผู้บริโภค พฤติกรรมลูกค้าที่กำลังเปลี่ยน ความอยู่รอด และการปรับตัวของคู่ค้า

 

  1. วางแผนรับมือ You jump, I jump (but jump to where?)

เหตุการณ์ชัดว่าการกระโดดลงน้ำคือแผนรับมือเพื่อความอยู่รอดในนาทีนั้น แต่ในชีวิตความเป็นจริง ธุรกิจต้องวางแผนว่าองค์กรควรกระโดดไปสู่อะไร เช่น สู่ตลาดใหม่ หรือสู่ช่องทางการขายแบบออนไลน์ การสังเกตความเป็นไปของ Stakeholder ความเปราะบางของตลาด คือโจทย์ตั้งต้นของทิศทางการเคลื่อนตัวขององค์กร

 

  1. เตรียมความพร้อมก่อนกระโดด
    โรสสวมเสื้อชูชีพเพื่อประคองตัวเองให้ลอยในน้ำ อุปกรณ์ชูชีพขององค์กรคือ เงินสดและพนักงาน เงินสดเป็นสิ่งที่จะประคององค์กรให้อยู่รอด ส่วนพนักงานคือแรงที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่โอกาสใหม่

 

  1. มีความพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน 

เราลองคิดดูว่า ถ้าแจ็คหรือโรสคนหนึ่งคนใดไม่พร้อมที่จะกระโดด ทั้งคู่ก็คงจมไปพร้อมกับเรือในฉากนั้นแล้ว แต่ทั้งคู่มีความเป็นหนึ่งเดียว สามารถสื่อสารกันผ่านทางสายตา มีความพร้อมใจและความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขององค์กรด้วยตนเอง

 

You jump, I jump จึงสามารถมองเป็นกระบวนการจัดการในยามวิกฤตได้ ในเหตุการณ์โควิด-19 นี้ องค์กรของท่านได้ผ่านกระบวนการคิดหรือยังว่าจะกระโดดไปไหน เตรียมความพร้อมมากน้อยเพียงใด รู้ว่าต้องตัดสินใจเมื่อไร และที่สำคัญคือ คนของเรามีความร่วมมือร่วมใจเพียงพอหรือยัง… แล้วองค์กรของเราก็อาจเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนที่ไม่มีวันจม (Unsinkable Organization)

 

เขียนมาถึงตรงนี้บทเพลง My Heart Will Go On อาจดังขึ้นในใจหลายคน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและทุกองค์กร Our business will go on… เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ

 

กุลเวช เจนวัฒนวิทย์

กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

14 เมษายน 2563

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising