×

ย้อนผลงาน ‘คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี’ ภรรยาเจ้าสัวเจริญ ด้วยความระลึกถึง

17.03.2023
  • LOADING...

เปิดประวัติและย้อนผลงาน คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ภรรยาเจ้าสัวเจริญ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ หลังจากป่วยมาพักใหญ่ ท่ามกลางความอาลัยของผู้คนในแวดวงธุรกิจ 

 

มีรายงานว่า คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ภรรยาของ เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัททีซีซี และเครือไทยเบฟ ถึงแก่กรรมแล้ว เมื่อเวลา 01.24 น. ที่ผ่านมา 

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 
สำหรับประวัติครอบครัว คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี สมรสกับ เจริญ สิริวัฒนภักดี และมีบุตร-ธิดา รวมกัน 5 คน ประกอบด้วย อาทินันท์ พีชานนท์, วัลลภา ไตรโสรัส, ฐาปน สิริวัฒนภักดี, ฐาปนี เตชะเจริญวิกุล และ ปณต สิริวัฒนภักดี

 

ปัจจุบันคุณหญิงวรรณาดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)

 

รวมถึงยังนั่งในตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการของกลุ่มบริษัททีซีซี ประกอบไปด้วย รองประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด, รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด, รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด และรองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด


ตามด้วยตำแหน่งรองประธานกรรมการ บริษัท สิริวนา จำกัด, รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท คริสตอลลา จำกัด, รองประธานกรรมการ บริษัท พรรณธิอร จำกัด, รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซีแลนด์ จำกัด และประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

 

ยิ่งไปกว่านั้น คุณหญิงวรรณายังมีบทบาทสำคัญด้านการกุศลและช่วยเหลือสังคมในหลากหลายด้าน โดยได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในมูลนิธิต่างๆ เริ่มตั้งแต่ กรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์, กรรมการมูลนิธิรามาธิบดี, กรรมการศิริราชมูลนิธิ, กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ, คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย, กรรมการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และกรรมการมูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล

 

ด้านการศึกษา คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี สำเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก 8 มหาวิทยาลัยในไทย ได้แก่ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา, ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

สะท้อนให้เห็นว่าคุณหญิงวรรณามีประสบการณ์ในด้านการศึกษาและการดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า 50 ปี 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising