×

สายไฟ-กองขยะ-พื้นแตกร้าว ภาพสะท้อนปัญหาการจัดการทางเท้าในกรุงเทพมหานคร

โดย THE STANDARD TEAM
03.02.2021
  • LOADING...
สายไฟ-กองขยะ-พื้นแตกร้าว ภาพสะท้อนปัญหาการจัดการทางเท้าในกรุงเทพมหานคร

ทางเท้าย่านสาธุประดิษฐ์และช่องนนทรี คือหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงการจัดการของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบว่าสามารถจัดการพื้นที่สาธารณะหรือทางเท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

 

สายไฟบนทางเท้า กองขยะริมเสาไฟ เสาที่ล้มฟาดจนทางเท้าแตก และรอยร้าวของพื้น คือภาพแทนส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร 

 

เมื่อวานนี้ (2 กุมภาพันธ์) คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เห็นชอบการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในที่หรือทางสาธารณะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 2 ระยะคือ

 

ระยะสั้น ให้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล กระทรวงสาธารณสุข และกรมการขนส่งทางบก เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการและแผนการจัดการในที่หรือทางสาธารณะที่ชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ  

 

ระยะยาว จะกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดจุดผ่อนผันที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือพื้นที่สร้างเศรษฐกิจในการทำมาหากินของผู้ประกอบอาชีพรายย่อย คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของวิถีชุมชน และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว กำหนดให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมการใช้ที่หรือทางสาธารณะให้แก่รัฐ โดยให้มีคณะกรรมการเพื่อทำผังการใช้ที่หรือทางสาธารณะและบริหารจัดการพื้นที่ทั้งในระดับกรุงเทพมหานครและในระดับเขต เพื่อพิจารณาจัดทำข้อเสนอแนะด้านนโยบาย การใช้พื้นที่ การกำกับดูแลผู้ประกอบอาชีพในที่หรือทางสาธารณะ และพิจารณาเรื่องร้องเรียน

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories