×

‘วิงสแปน’ เครือการบินไทย ประกาศเลิกจ้างพนักงาน 2,600 คน หลังขาดสภาพคล่องหนัก

โดย efinanceThai
02.09.2020
  • LOADING...

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า โอม พลาณิชย์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล THAI ในฐานะกรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูก ได้ลงนามเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ประกาศเรื่องเลิกจ้างพนักงาน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 

ด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทำให้ธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้รับผลกระทบอย่างมาก รวมถึง บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ที่เป็นผู้จัดส่งแรงงานให้แก่สายการบินในประเทศไทยด้วย แม้ว่าระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้แก่พนักงาน ให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม รวมทั้งบริหารจัดการโดยมีมาตรการต่างๆ ในการปรับลดค่าใช้จ่ายทุกประเภทลงอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันสถานการณ์ไม่มีท่าทีจะสิ้นสุด

 

กอปรกับแรงงานที่ยังคงได้รับการว่าจ้างมีอยู่จำนวนไม่มาก แต่บริษัทมีรายได้ลดลง และไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลพนักงานที่ให้หยุดงานชั่วคราวจำนวนมาก จนทำให้ต้องประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินต่อเนื่องอย่างรุนแรง จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้พนักงานที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

 

นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างแรงงานหลักคือ การบินไทย ที่ประสบปัญหาต้องประกาศหยุดทำการบินทั้งหมดชั่วคราว และปัญหาการเงินซึ่งอยู่ในขั้นตอนฟื้นฟูกิจการที่ศาลล้มละลายกลาง ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงการกลับมาว่าจ้างแรงงาน และยังไม่มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีการว่าจ้างแรงงานในอนาคต

 

บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานที่บริษัทได้มีประกาศให้หยุดงานเพราะเหตุจำเป็น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ทั้งนี้ไม่รวมถึงคณะกรรมการสหภาพแรงงานวิงสแปนสัมพันธ์และคนทำงานสนามบินแห่งประเทศไทย และพนักงานที่เป็นผู้พิการ โดยบริษัทจะทยอยจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างและเงินอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดภายใน 1 ปี นับจากวันที่การเลิกจ้างมีผล หรือเมื่อบริษัทกลับมามีสภาพคล่องทางการเงินดีแล้ว

 

ทั้งนี้หากพนักงานยังไม่ประสงค์ให้เลิกจ้าง ขอให้แสดงความจำนงขอลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 8 เดือน และให้การลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างเริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

 

อนึ่ง บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีพนักงานราว 2,600 คน ตกงานทันที โดย THAI ถือหุ้น 49% และ บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด (PACCO) ถือหุ้น 51% ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาบุคลากรให้กับการบินไทย เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานบริการภาคพื้น ปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้โดยสารภาคพื้น โดยเป็นงานที่จ้างในระยะเวลาสั้นรายปี

 

รายงาน จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 

ติดตามข่าวสารการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่: www.efinancethai.com 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising