×

กลุ่มบรรณาธิการของ Wikipedia ลงความเห็นให้ NFT ไม่ถือเป็นงานศิลปะ

17.01.2022
  • LOADING...
NFT

แม้ว่าคนในวงการศิลปะ โดยเฉพาะศิลปินสายดิจิทัล กำลังตื่นเต้นกับวงการ NFT และเทคโนโลยีบล็อกเชน ที่ทำให้ตนเองสามารถขายงานในรูปแบบดิจิทัลได้โดยไม่จำเป็นต้องทำเป็นชิ้นงานแบบจับต้องได้อีกต่อไป แถมยังมีแนวโน้มว่าวงการ NFT จะเปรี้ยงขึ้นไปอีกในปีนี้ แต่ดูเหมือนกลุ่มบรรณาธิการของ Wikipedia จะไม่คิดเห็นเช่นนั้น เพราะพวกเขาเพิ่งโหวตให้ NFTs หรือ Non-Fungible Tokens ไม่จัดอยู่ในหมวดศิลปะ

 

เรื่องทั้งหมดเริ่มต้นในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา เมื่อกลุ่มบรรณาธิการของสารานุกรมออนไลน์ Wikipedia ตั้งคำถามว่า ชิ้นงานของ Pak และ Beeple ที่มียอดขายสูงถึง 60 ล้านดอลลาร์ และ 91 ล้านดอลลาร์ ควรจัดอยู่ในหมวดงานศิลปะหรือไม่ หลังอภิปรายสาธารณะและโหวตเรียบร้อย 5 ใน 6 เสียงของกลุ่มบรรณาธิการ ลงมติให้ NFT ไม่ถูกจัดอยู่ในหมวดศิลปะ โดยให้เหตุผลว่า Wikipedia ไม่มีหน้าที่จัดหมวดหมู่ และ NFT ก็มีปัญหาด้านเงินเฟ้อร่วมด้วย

 

“Wikipedia ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าสิ่งใดควรนับเป็นศิลปะหรือไม่นับเป็นศิลปะ NFT ก็เช่นกัน ไหนจะประเด็นการปั่นราคาและการปลอมแปลง NFT อีก แม้บางอย่างสมควรถูกตัดสินใจให้อยู่ในหมวด NFT แต่ไม่ใช่กับที่นี่” หนึ่งในบรรณาธิการกล่าว

 

“เราจะมีฉันทามติได้อย่างไร ในเมื่อฉันเป็นคนผลักดันประเด็นนี้เพื่อสนับสนุนให้ NFT รวมอยู่ในงานศิลปะ หลักฐานทางทุติยภูมิทำให้ NFT นับเป็นงานศิลปะ ถ้าเราเรียก Beeple และ Pak ว่าศิลปิน ทำไมยอดขายของพวกเขาถึงไม่รวมอยู่ในลิสต์งานศิลปะ ฉันไม่เข้าใจตรรกะนี้” ผู้คัดค้านเพียงคนเดียวกล่าว

 

แน่นอนว่าความเห็นของคอมมูในโลกคริปโตต่างก็ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของ Wikipedia บางคนให้เหตุผลว่า แม้แต่แกลเลอรีและมิวเซียมเก่าแก่ยังยอมรับ NFT เป็นงานศิลปะ แล้ว Wikipedia ในฐานะสารานุกรมที่นำความเสนอ ‘ความจริง’ ทำไมถึงไม่ยอมรับกัน แต่ไม่ว่า Wikipedia จะยอมจัด NFT เป็นงานศิลปะหรือไม่ วงการ NFT ก็ยังคงเติบโตต่อไป และคาดว่าจะเฟื่องฟูจนฉุดไม่อยู่

 

ภาพ: Tristan Fewings / Getty Images

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising