×

องค์การอนามัยโลกยกเลิก ‘การข้ามเพศ’ เป็นความบกพร่องทางจิตอย่างเป็นทางการ เพิ่ม ‘โรคติดเกม’ ขึ้นบัญชีแทน

27.05.2019
  • LOADING...
transgender

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมใหญ่องค์การอนามัยโลกมีมติยกเลิกให้ ‘การข้ามเพศ (Transgenderism)’ เป็นอาการของความบกพร่องทางจิตอย่างเป็นทางการ ในคู่มือวินิจฉัยและจัดประเภทของโรคระหว่างประเทศ (The International Classification of Diseases) หรือ ‘ICD-11’ ซึ่งจัดหมวดหมู่ใหม่ให้อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศแทน โดยเรียกว่า ‘ความไม่สอดคล้องทางเพศ (Gender Incongruence)’ เพื่อหวังลดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในสังคมโลก

 

ทั้งนี้ อนามัยโลกยังได้ระบุให้ ‘โรคติดเกม (Gaming Disorder)’ เป็นอาการทางจิตประเภทหนึ่งที่ต้องได้รับการเยียวยาแก้ไขในทางการแพทย์ ลักษณะอาการที่เข้าข่ายโรคติดเกมคือ ไม่สามารถควบคุมตัวเองไม่ให้เล่นเกมได้ เล่นเกมจนละเลยที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก ไม่ทานข้าว ไม่ออกไปพบผู้คน พฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี จนเกิดผลกระทบด้านลบในที่สุด ทั้งด้านจิตใจหรือปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย

 

โดยสมาชิกองค์การอนามัยโลก 194 ประเทศ ลงนามรับรอง ICD-11 พร้อมนำมาเป็นแนวทางในการปรับใช้ เพื่อดำเนินนโยบายด้านสาธารณสุข ซึ่งจะเริ่มประกาศใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022

 

ภาพ: Shawn Goldberg / Shutterstock

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories