×

ใครคือผู้ผลิตแบตเตอรี่ EV ของไทยบ้าง

25.03.2021
  • LOADING...
รถยนต์ไฟฟ้า

จากนโยบายของไทยที่ร่วมส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า และวางเป้าหมายการใช้รถยนต์ที่ปราศจากการปล่อยมลพิษ โดยคาดว่าในปี 2578 จะมีรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในไทย 18.41 ล้านคัน ด้วยกระแสดังกล่าวทำให้ธุรกิจแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของ EV มีโอกาสจะกลายเป็นธุรกิจดาวรุ่งที่สามารถสร้างการเติบโตให้กับหลายบริษัทในระยะถัดไป สำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่เริ่มรุกธุรกิจนี้บ้างแล้ว ได้แก่ EA, GPSC, BPP และ BCPG 

 

รถยนต์ไฟฟ้า

 

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories