×

กัญชาถูกกฎหมายซื้อและบริโภคได้ที่ไหนบ้าง

14.11.2018
  • LOADING...

หลายประเทศในโลกเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จาก ‘กัญชา’ พืชชนิดหนึ่งที่เคยถูกพิจารณาให้จัดอยู่ในหมวดหมู่ยาเสพติดให้โทษเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีอย่างน้อย 33 ประเทศที่อนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชาในด้านการแพทย์ โดยจะมีรายละเอียดแตกต่างกันตามแต่ละประเทศ

 

บางประเทศจะอนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากรัฐ มีใบรับรองแพทย์ หรือใบสั่งยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เช่น ฟินแลนด์ เยอรมนี สหราชอาณาจักร (ที่จะจ่ายยาจำพวกน้ำมันกัญชาเท่านั้น) บางประเทศจะต้องซื้อกัญชาจากร้านจ่ายยาของรัฐ เช่น จาเมกา ศรีลังกา หรือในบางประเทศจะอนุญาตให้ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยในบางโรคเท่านั้น เช่น ไซปรัส ที่อนุญาตให้ใช้กัญชารักษาเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็ง เป็นต้น

 

ในขณะที่มีการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคอย่างน้อยใน 33 รัฐทั่วประเทศ รวมถึงดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐฯ อย่างหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา เปอร์โตริโก และกวม โดยมีเพียง 10 รัฐเท่านั้นที่อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการได้ แต่อย่างไรก็ตาม กัญชายังคงถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ โดยจะต้องจำกัดปริมาณการซื้อขายและอายุขั้นต่ำของผู้ซื้อ เพื่อไม่ให้การจำหน่ายกัญชาเสรีมากจนเกินไป

 

โดยมีเพียงไม่กี่ประเทศที่รัฐบาลอนุญาตให้บริโภคกัญชาเพื่อสันทนาการได้ ซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกัน บางประเทศการครอบครองและบริโภคกัญชาถือเป็นสิ่งถูกกฎหมาย แต่ห้ามกระทำการจัดจำหน่าย เช่น จอร์เจียและแอฟริกาใต้ หรือบางประเทศอย่างสเปนก็มีข้อห้ามบริโภคกัญชาในพื้นที่สาธารณะ บางประเทศต้องซื้อจากตัวแทนจำหน่ายของรัฐเท่านั้น และไม่จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น อุรุกวัย

 

ปัจจุบันมีเพียง 2 ประเทศในโลกเท่านั้นคืออุรุกวัยและแคนาดาที่รัฐบาลอนุญาตให้มีการบริโภคกัญชาได้อย่างเสรีทั้งในเชิงการแพทย์และสันทนาการ อนุญาตให้มีการจำหน่าย ครอบครอง เคลื่อนย้าย และเก็บเกี่ยวกัญชาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบทั่วทั้งประเทศ โดยเม็กซิโกเตรียมเล็งเป็นประเทศที่ 3 ที่จะผลักดันการประกาศใช้กฎหมายนี้

 

ล่าสุดรัฐบาลไทยก็เตรียมผลักดันการประกาศใช้กฎหมายใหม่ที่อนุญาตให้สามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์ได้ โดยจะมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กำหนดและควบคุมไว้อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ รวมถึงจะมีการทบทวนกฎหมายฉบับนี้ใหม่หลังจาก 5 ปีผ่านไปว่าจะมีการอนุญาตหรือปรับลดส่วนใดเพิ่มเติมหรือไม่

 

 

ภาพประกอบ: Nisakorn R.

อ้างอิง:


  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising