×

WHAUP เชื่อวิกฤตโควิดคลี่คลาย ดันรายได้ปีนี้โต 25% ส่วน EBITDA Margin ไม่ต่ำกว่า 50% ปีหน้าเล็งเข้าซื้อกิจการเพิ่ม

06.10.2021
  • LOADING...
WHA

WHAUP เดินหน้าสร้างการเติบโตในธุรกิจน้ำ-ไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง หลังมองโควิดคลี่คลาย พร้อมเร่งพัฒนาแพลตฟอร์มพลังงานอัจฉริยะรองรับการขยายตัวของโครงการ Solar Rooftop ผ่านเทคโนโลยี Blockchain หนุนการเติบโตของรายได้และส่วนแบ่งกำไรปกติทั้งปีโต 25% และรักษาระดับ EBITDA Margin ไม่น้อยกว่า 50% 

 

นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ หรือ WHAUP เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้  WHAUP ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจสาธารณูปโภคภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรมของ WHA Group ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมโซลูชันพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำการเติบโตของรายได้ และส่วนแบ่งกำไรปกติทั้งปีให้เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีก่อน พร้อมทั้งรักษาอัตรากำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาดอกเบี้ยและภาษี (EBITDA Margin) ให้อยู่ที่ระดับไม่น้อยกว่า 50%  

 

“ทั้งธุรกิจน้ำและไฟฟ้าเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการใช้สาธารณูปโภคพื้นฐานภายในนิคมอุตสาหกรรมที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งความต้องการจากลูกค้ากลุ่มนอกนิคม และธุรกิจในต่างประเทศ สะท้อนภาพว่าสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้ว ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถรับมือกับโควิดได้ดี และเริ่มกลับมาเดินกำลังการผลิตกันเป็นปกติ” 

 

สำหรับธุรกิจพลังงาน WHAUP ตั้งเป้าหมายในปี 2564 จะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งสิ้น 670 เมกะวัตต์ โดยจะเติบโตจากโครงการ Solar Rooftop เป็นหลัก ปัจจุบันบริษัทมี PPA รวมทั้งสิ้น 63 เมกะวัตต์ จากเป้าปี 2564 ที่วางไว้ 90 เมกะวัตต์ โดยช่วงที่เหลือปีนี้ บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง และเตรียมจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) อีก 9 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตราว 10.9 เมกะวัตต์ และวางเป้าหมายจะขยายธุรกิจ Solar Rooftop เป็น 300 เมกะวัตต์ในปี 2566 ตามแผนที่วางไว้ 

 

ขณะเดียวกันภายใต้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นโซลูชันนวัตกรรม WHAUP ได้ร่วมมือกับพันธมิตรด้านพลังงานชั้นนำ อาทิ บมจ.ปตท. หรือ PTT และ บริษัท เซอร์ทิส เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มพลังงานอัจฉริยะ เพื่อซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA ได้แก่ ระบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P Energy Trading โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทดลองด้านนวัตกรรมพลังงาน โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ERC Sandbox) 

 

พร้อมกันนี้ WHAUP ยังทดสอบการนำระบบกักเก็บพลังาน Battery Energy Storage System (BESS) มาใช้ควบคู่กับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเริ่มติดตั้งที่โรงกรองน้ำของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และมีแผนที่จะขยายไปยังสถานประกอบการอื่นๆ ของบริษัท และเสนอเป็นบริการให้แก่ลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ของ WHA ต่อไป 

 

“เชื่อว่านวัตกรรมต่างๆ เหล่านี้จะสร้างโอกาสในการขยายกำลังการผลิตในส่วนของ Renewable Energy และ Business Model ใหม่ให้กับบริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญ ภายหลังจากที่ภาครัฐปรับกฎเกณฑ์รองรับแล้ว พร้อมกันนี้ยังมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่ต่ำลงอีกด้วย”

 

ธุรกิจด้านสาธารณูปโภค (น้ำ) WHAUP ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและดำเนินการก่อสร้างอีกหลายโครงการ อาทิ โรงบำบัดน้ำแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรม WHA ระยอง 36 กำลังการผลิต 2.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โครงการผลิตน้ำที่ปราศจากแร่ธาตุสำหรับจำหน่ายแก่ลูกค้านอกนิคมอุตสาหกรรมของ WHA ด้วยกำลังการผลิต 1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และโครงการแหล่งน้ำดิบทางเลือก กำลังการผลิต 6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

 

ส่วนธุรกิจน้ำในประเทศเวียดนามก็มีการเติบโตเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการดวง ริเวอร์ เซอร์เฟส วอเตอร์แพลนท์ (Duong River Surface Water Plant: SDWTP) ซึ่ง WHAUP ถือหุ้น 34% มียอดจำหน่ายน้ำเพิ่มขึ้นถึง 26% เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกของปีก่อนหน้า เนื่องจากความต้องการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งในบริเวณจังหวัดฮานอย และจังหวัดใกล้เคียง 

 

ขณะที่ บริษัท เก๋อ หล่อ วอเตอร์ ซัพพลาย (Cua Lo Water Supply) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่ WHAUP ถือหุ้น 47% ปัจจุบันได้มีการขยายกำลังผลิตเพิ่มเป็น 8.4 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยกำลังผลิตที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของประชากรที่สูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำประปาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ 

 

ทั้งนี้ WHAUP ตั้งเป้าหมายสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมูลค่าเพิ่ม เช่น โครงการ Wastewater Reclamation และการผลิตน้ำที่ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) เพิ่มเป็น 13% ในปี 2568 จากปัจจุบันอยู่ที่ 4% โดยยังมีความต้องการน้ำมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

นอกจากนี้ WHAUP ยังคงเดินหน้าแสวงหาโอกาสในการลงทุนเข้าซื้อกิจการ (M&A Opportunity) ต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพการเติบโต ซึ่งจากแผนการขยายธุรกิจดังกล่าวข้างต้น เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นการเติบโตทางธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมโซลูชันทั้งด้านพลังงานทดแทนและสาธารณูปโภค เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานของภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา โดยคาดว่าจะเห็นความคืบหน้าในปี 2565

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising