×

รู้จัก ‘BRICS’ คืออะไร หลังรัฐบาลไทยเห็นชอบยื่นสมัครเป็นสมาชิก

29.05.2024
  • LOADING...
BRICS

BRICS เป็นการรวมกลุ่มกันของประเทศตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ โดยตัวย่อ BRICS มาจาก ‘อักษรตัวแรก’ ของประเทศสมาชิกเดิม 5 ประเทศ ได้แก่ บราซิล, รัสเซีย, อินเดีย, จีน และแอฟริกาใต้ ก่อนที่จะเพิ่มสมาชิกใหม่อีก 5 ประเทศเมื่อช่วงต้นปี 2024 ทำให้ขณะนี้ BRICS มีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ

 

ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้เคยเผยว่า มีมากกว่า 20 ประเทศที่แสดงความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของกลุ่ม BRICS ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นคือ แอลจีเรีย โบลิเวีย รวมถึงไทย ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างหนังสือแสดงความประสงค์ของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม BRICS ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา

 

ไทยเริ่มผลักดันกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS อย่างจริงจังในปี 2023 และขณะนี้อยู่ระหว่างการรอพิจารณา โดยมุ่งหวังจะเป็นสมาชิก BRICS ประเทศแรกในอาเซียน

 

การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS จะเป็นประโยชน์ต่อไทยในหลายมิติ เช่น ยกระดับบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ เพิ่มบทบาทไทยในการกำหนดทิศทางนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และเพิ่มโอกาสให้ไทยได้ร่วมสร้างระเบียบโลกใหม่

 

หมายเหตุ: ในอินโฟ (X) = จำนวนประเทศนับตั้งแต่วันลงนามความร่วมมือ ที่ใช้คำนวณ GDP รวมจากข้อมูล IMF

 

อัปเดตและเผยแพร่ล่าสุด: 30 พฤษภาคม 2024

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising