×

บอร์ด WHA ไฟเขียวตั้ง ‘สมคิด’ นั่งเก้าอี้ประธานบอร์ดคนใหม่ แทน ‘จรีพร จารุกรสกุล’ ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลวันที่ 24 ก.พ. นี้

24.02.2023
 • LOADING...
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

บอร์ด บมจ.ดับบลิวเอชเอฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ‘สมคิด จาตุศรีพิทักษ์’ นั่งประธานกรรมการบริษัทแทน ‘จรีพร จารุกรสกุล’ ที่ลาออก พร้อมควบเก้าอี้กรรมการอิสระอีกตำแหน่ง

 

จรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติดังต่อไปนี้

 

 1. อนุมัติแต่งตั้ง สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นกรรมการอิสระ แทน สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
 2. อนุมัติแต่งตั้ง สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท แทน จรีพร จารุกรสกุล ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
 3. อนุมัติแต่งตั้ง จรีพร จารุกรสกุล ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท แทน เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท โดยให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

 

ส่งผลให้รายชื่อคณะกรรมการ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น มีดังนี้

 

 1. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
 2. จรีพร จารุกรสกุล กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
 3. เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน กรรมการ / กรรมการบริหาร
 4. วิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร
 5. อัญชลี ชวนิชย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 6. อภิชัย บุญธีรวร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
 7. พล.อ. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 8. จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 9. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
 10. อนุชิต อนุชิตานุกูล กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
 11. อัครพล พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
 12. อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising