×

เช็กปริมาตรน้ำแต่ละภาค-แม่น้ำโขง สะท้อนภัยแล้ง…วิกฤตแค่ไหน?

09.01.2020
  • LOADING...

นอกจากปัญหาค่าความเค็มเกินมาตรฐานของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำของไทยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงวิกฤตไม่แพ้กัน โดยข้อมูลจากกรมชลประทานแสดงให้เห็นปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบันภาพรวมอยู่ที่ 46,475 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 61% แต่เป็นปริมาตรน้ำใช้การได้เพียง 22,648 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 43% และหากเทียบกับปี 2561 จะพบว่า น้อยกว่าปี 2561 จำนวน 10,570 ล้านลูกบาศก์เมตรเลยทีเดียว

 

THE STANDARD รวบรวมข้อมูลปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำแต่ละภูมิภาค (เฉพาะอ่างขนาดใหญ่และกลาง) ว่ามีอ่างฯ ไหนพบน้ำน้อยกว่า 30% รวมถึงสถานการณ์ของแม่น้ำโขงที่ลดลงต่อเนื่อง มาให้ชมกันว่าแต่ละแห่งเป็นอย่างไรบ้าง

 

 

ภาพประกอบ: กริน วสุรัฐกร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories