×

ชมคลิป วัดโพธิ์ ท่าเตียน ในวันที่โล่งเตียนจากพิษโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
08.04.2020
  • LOADING...

วัดโพธิ์ หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ติดกับท่าเตียน เป็นวัดที่ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศให้เข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์และความรู้ทางพระพุทธศาสนาผ่านสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของวัด นับตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19 วัดโพธิ์ก็ได้รับผลกระทบไปด้วย หลายชีวิตที่อยู่รอบๆ วัดโพธิ์ก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising