×

หมอวรงค์ นำทีมยื่นค้านแก้รัฐธรรมนูญให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อส่งต่อศาลวินิจฉัย ชี้ทำ ส.ส. เป็นตัวแทนนายทุนพรรค

โดย THE STANDARD TEAM
28.09.2021
  • LOADING...
วรงค์ เดชกิจวิกรม

วันนี้ (28 กันยายน) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี ร่วมกับภาคประชาชน เดินทางมาที่ศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมปราศรัยประกาศเจตนารมณ์ ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบจากบัตร 1 ใบ 

 

จากนั้น นพ.วรงค์ พร้อมมวลชน ได้เดินขบวนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้พิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 50 และ 213 ว่า การแก้รัฐธรรมนูญระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบจากบัตร 1 ใบ เป็นการจำกัดสิทธิประชาชนหรือไม่

 

นพ.วรงค์ กล่าวว่า การแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้มีหลักการขอแก้ไขเพียง 2 มาตรา แต่ลักไก่แก้ไข 3 มาตรา โดยการเพิ่มแก้มาตรา 86 ดังนั้นจึงเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อีกทั้งปัญหาในการเลือกตั้งในอดีตเคยผ่านระบบบัตร 2 ใบมาแล้ว ทำให้ ส.ส. ไม่ใช่ตัวแทนของประชาชน แต่เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองและนายทุนพรรค ซึ่งเป็นระบบผู้ชนะกินรวบ ตัดคะแนนผู้แพ้ทิ้ง เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี 2560 จึงใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสมเพื่อให้ทุกคะแนนมีความหมาย แม้ไม่ได้รับการเลือกตั้งในระบบเขตก็ยังนำไปคำนวณในระบบบัญชีรายชื่อเพื่อคุ้มครองเสียงข้างน้อย ดังนั้นการแก้ไขให้เป็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบจึงขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญปี 2560 จะไม่ใช้คำว่าบัตรเลือกตั้ง เพราะจะเท่ากับว่าบังคับพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ในรัฐธรรมนูญจึงมีเจตนาใช้คำว่าคะแนนหรือคะแนนเสียงเลือกตั้งแทน และด้วยวิธีนี้ หากในอนาคตมีการลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีอื่นนอกจากวิธีใช้บัตรลงคะแนน ก็จะสามารถปรับปรุงกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งให้สอดคล้องกันได้โดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

 

นพ.วรงค์ ยังมองว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ที่กำหนดให้รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน อีกทั้งการใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวก็ได้ผ่านการสอบถามประชาชนมาก่อนแล้ว แต่การแก้ไขครั้งนี้ไม่ได้สอบถามประชาชน นอกจากนี้ยังขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 85 ที่กำหนดให้เลือกตั้งได้คนละ 1 คะแนน เพราะการใช้ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เท่ากับการลงได้ 2 คะแนน ตลอดจนขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ที่กำหนดให้ผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัย ซึ่งรัฐธรรมนูญปี 2560 เน้นให้ทุกคะแนนของประชาชนถูกนำมาคิดจัดสรรที่นั่งในสภา แต่บัตรเลือกตั้ง 2 ใบเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนเจ้าของพรรค ครอบงำพรรคการเมือง ทำให้ธุรกิจการเมืองกลับมาโดยไม่เคารพเสียงของประชาชน จึงเป็นการทำลายสิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญ

 

นพ.วรงค์ กล่าวอีกว่า จากการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย มั่นใจว่า ประชาชนจะชนะอย่างแน่นอน ทั้งนี้หากผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญภายใน 60 วัน ตนก็จะเดินทางไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเอง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising