×

วราวุธเผย รัฐ-เอกชนร่วมงดแจกถุงพลาสติกแล้ว 50 แห่ง เร่งเตรียมแผนรองรับก่อนดีเดย์ 1 ม.ค. 63

25.11.2019
  • LOADING...
วราวุธ ศิลปอาชา

วันนี้ (25 พฤศจิกายน) วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้ให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเร่งขับเคลื่อนมาตรการงดให้ถุงพลาสติกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อเดินหน้าหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-Use Plastic) 

 

ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ในเบื้องต้นมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมแล้ว 50 แห่ง ที่ประกาศพร้อมงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วกับลูกค้า โดยเฉพาะถุงพลาสติกหูหิ้วแบบบาง มีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน ด้วยการร่วมกันกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนรองรับสถานการณ์

 

อย่างไรก็ตาม ถึงตอนนี้ผู้ประกอบการทุกแห่งได้เตรียมมาตรการรองรับคำนึงถึงผลกระทบและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากที่สุด เช่น การเตรียมบริการถุงกระดาษหรือถุงผ้าจำหน่ายในราคาที่ไม่แพง หรือหากจำเป็นต้องรับถุงพลาสติกหูหิ้ว ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยนำเงินที่ได้เข้าร่วมกองทุนด้านสิ่งแวดล้อม หรือบริจาคให้กับโรงพยาบาลหรือมูลนิธิต่างๆ รวมทั้งการให้แต้มสะสมคะแนนเมื่อไม่รับถุง 

 

นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมผู้ให้บริการสร้างความเข้าใจ และตอบคำถามกับลูกค้าที่อาจแสดงความไม่พอใจช่วงแรกๆ คาดการณ์ช่วง 2-3 เดือนแรก อาจเกิดความไม่เข้าใจ และมีความวุ่นวายอยู่บ้าง แต่หลังจากนั้นสถานการณ์จะดีขึ้น ประชาชนจะให้ความร่วมมือมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการทุกแห่งพร้อมเดินหน้าและร่วมมือกันสร้างความเคยชินให้กับลูกค้า ขณะที่บางแห่งยังเตรียมนำร่องให้บริการลูกค้าก่อนถึงวันดีเดย์ 1 มกราคม 2563 เพื่อนำผลการทดลองนำร่องที่ได้มาหามาตรการหรือแนวทางรับมือต่อไป

 

ขณะที่ผู้ประกอบการยังแสดงความเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่อาจยังไม่รับทราบอย่างทั่วถึง ทำให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เตรียมแผนสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน ด้วยการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน ร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนอย่างเต็มที่และต่อเนื่องมากขึ้น

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising