×

พี่สาววันเฉลิม-ลูกภูชนะ ญาติผู้ถูกบังคับสูญหายบุกสภาฯ ยื่นหนังสือขอเร่งรัดออกกฎหมายป้องกันทรมานอุ้มหาย

โดย THE STANDARD TEAM
23.06.2021
  • LOADING...
สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์

วันนี้ (23 มิถุนายน) เครือข่ายญาติผู้เสียหายจากกรณีอุ้มหาย ซ้อมทรมาน องค์กรสิทธิมนุษยชน พร้อมด้วย สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ พี่สาวของ วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์, ก่อการ บุปผาวัฏฏ์ บุตรชายของ ชัชชาญ บุปผาวัลย์ หรือภูชนะ และตัวแทนภาคประชาชน ยื่นหนังสือต่อ นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทนรับหนังสือผ่านไปยัง ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อขอให้เร่งรัดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. ฉบับของรัฐบาล เข้าสู่การพิจารณาให้ผ่านเป็นกฎหมายโดยเร็ว

 

สุรพงษ์ กองจันทึก ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม กล่าวว่า กระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันไม่ได้สืบหาผู้กระทำให้บุคคลสูญหายได้เลยถึงแม้ทั่วโลกมีการออกกฎหมายซ้อมทรมานและบังคับบุคคลให้สูญหาย และประเทศไทยก็ลงนามในอนุสัญญาฉบับดังกล่าวแต่สุดท้ายก็ล่าช้าเสมอมา จึงต้องพยายามกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานติดตามเรื่องเหล่านี้ ซึ่งเป็นเวลากว่า 6 เดือนแล้วที่สภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดให้ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. ของพรรคการเมืองทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างของพรรคพลังประชารัฐร่วมกับพรรคก้าวไกล ร่างของพรรคประชาชาติ และร่างของพรรคประชาธิปัตย์ บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อช่วงเดือนมกราคม ปี 2564 ว่าร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลสูญหาย พ.ศ. …. ที่สมาชิกฯ เสนอนั้นได้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยในเดือนเดียวกันร่างกฎหมายชื่อเดียวกันของกระทรวงยุติธรรมได้ถูกเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล)

 

เครือข่ายญาติผู้เสียหายจากการทรมานและอุ้มหายเครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษยชนและตัวแทนภาคประชาชน จึงเดินทางมาที่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อชี้แจงความจำเป็นเร่งด่วนในการเสนอให้เร่งรัดนำร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. ฉบับของรัฐบาลเข้าสู่การพิจารณาให้ผ่านเป็นกฎหมายโดยเร่งด่วนที่สุด เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรง และระบุว่าจะขอเหตุผลภายใน 7 วัน

 

ขณะที่สิตานันกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่มีการอุ้มหายวันเฉลิมได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเรื่อง พ.ร.บ. ฉบับนี้ และตนเองหวังว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้จะถูกอนุมัติเป็นกฎหมายและสามารถใช้ได้จริง เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง รวมทั้งผู้อื่นที่อาจถูกบังคับให้สูญหายหรือถูกบังคับซ้อมทรมาน หวังว่าสภาจะอนุมัติ ซึ่งตนเองยังไม่อยากให้มีการยุบสภา เพราะจะเป็นอะไรที่ยากลำบาก หากกฎหมายนี้ใช้ได้จริงจะทำให้ประชาชนอยู่อย่างสงบและปลอดภัย

 

ด้าน นพ.สุกิจกล่าวว่า สภาไม่ได้มีการละเลยเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้ เพราะทุกอย่างต้องทำเป็นขั้นตอน ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับนี้ตอนนี้ได้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมแล้ว เรื่องนี้อยู่ในหมวดของเรื่องที่ค้างพิจารณาลำดับที่ 5.17, 5.18 และ 5.19 ก่อนหน้านี้มีเรื่องค้างพิจารณาอยู่ทั้งหมด 16 เรื่อง และตั้งแต่เปิดสมัยประชุมมีเรื่องพิเศษเร่งด่วนเข้ามาเยอะ เช่น ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทำให้วาระประชุมปกติยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณา โดยในอนาคตจะมีการประชุมวาระปกติทุกวันพุธและจะมีการหยิบเรื่องร่างกฎหมายอื่นๆ มาพิจารณาในไม่ช้า เพราะสภาไม่มีการเตะถ่วงเรื่องใดใดให้ล่าช้าอยู่แล้ว ซึ่งประธานรัฐสภาได้ทำตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้อง ขอให้วางใจได้ว่าหากถึงเวลาเรื่องนี้จะได้รับการพิจารณาและตนเองยินดีจะติดตามเรื่องให้

 

 

พิสูจน์อักษร: นัฐฐา สอนกลิ่น

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising